Vredespelgrimage naar Israël en de Palestijnse gebieden: nu inschrijven bij Pax Christi en Broed. D.

Vredespelgrimage


Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen organiseren een vredespelgrimage naar Israël en de Palestijnse gebieden van 19 tot 29 oktober 2006. Enerzijds is deze reis een introductie tot de culturele en historische rijkdom van de regio. Op het programma staan bezoeken aan religieuze en heilige plaatsen zoals Nazareth, Bethlehem en Jeruzalem. Anderzijds is de pelgrimage een kennismaking met de politieke realiteit in de regio. We zullen de situatie op het terrein bekijken: de bouw van de Muur, de uitbreiding van de nederzettingen en de Palestijnse vluchtelingenkampen. Daarnaast spreken we ook met Israëlische en Palestijnse vredeskrachten: Israëli's en Palestijnen, joden, moslims en christenen, mannen en vrouwen. Stemmen die te weinig gehoord worden en die broodnodig zijn voor een betere toekomst in het Midden-Oosten.


Vredespelgrimage

We zullen de situatie op het terrein bekijken: de bouw van de Muur, de uitbreiding van de nederzettingen en de Palestijnse vluchtelingenkampen. Daarnaast spreken we ook met Israëlische en Palestijnse vredeskrachten: Israëli's en Palestijnen, joden, moslims en christenen, mannen en vrouwen. Stemmen die te weinig gehoord worden en die broodnodig zijn voor een betere toekomst in het Midden-Oosten.
 
Voor wie?
 
Deze vredespelgrimage is geen vrijblijvende reis. We willen het bewustzijn over het Israëlisch-Palestijns conflict bij een aantal sociale en maatschappelijke spelers vergroten. De bedoeling is dat zij hun ervaringen integreren in hun werk: op school, in hun organisatie, in hun parochiale kring, ... Zo vergroten zij op hun beurt het draagvlak voor duurzame en rechtvaardige vrede in Israël en Palestina.
 
De doelgroep die Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen aanspreken is:
·         Onze achterban en de achterban van andere sociale organisaties;
·         Verantwoordelijken en vrijwilligers van (christelijke) sociale organisaties;
·         Verantwoordelijken en vrijwilligers van het vormingswerk en het onderwijs.
 
Praktisch
 
·         Dit is een reis van 9 dagen ter plaatse, in samenwerking met het reisbureau Ictam. De kostprijs bedraagt tussen 1.200 en 1.300 Euro. Er wordt verwacht dat de deelnemers het Engels beheersen en bereid zijn om af en toe te stappen. Het merendeel van de uitstappen gebeurt per bus.
 
·         De reis wordt begeleid door Bart Paepen (priester van het bisdom Antwerpen) die het Bijbelse en historische deel voor zijn rekening neemt en Agnes Pas (voorzitster van Broederlijk Delen) die ter plaatse het contact met de groep verzorgt. Brigitte Herremans (PCV-BD) staat in voor de praktische begeleiding en het contact met de vredesgroepen.
 
·         Er gaan twee voorbereidende sessies aan de reis vooraf:
  • 1.       Inleiding tot het jodendom en de islam (Ludo Abicht en Helge Daniëls o.v.b) op 30 september 2006 van 14u tot 16u30.
  • 2.       Toelichting tot het Israëlisch-Palestijns conflict en tot het programma: de Bijbelse sites en de vredesgroepen (Brigitte Herremans en Bart Paepen) op 14 oktober 2006 van 14u tot 16u30.
·         Als je interesse hebt om deel te nemen, stuur dan vóór 15 mei een motivatiebrief naar Brigitte Herremans, Per post: Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun achtergrond en in functie van de samenstelling van de groep. We vragen dat de geselecteerde kandidaten zich dan ook onmiddellijk inschrijven.
Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel