Vredespelgrimage van 1 tot 10 april 2008

Van 1 tot 10 april 2008 organiseren Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen een vredespelgrimage in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Deze reis is enerzijds een introductie tot de culturele en historische rijkdom van de regio. Op het programma staan bezoeken aan religieuze en historische plaatsen zoals Nazareth, Bethlehem en Jeruzalem. Anderzijds is de pelgrimage een kennismaking met de politieke realiteit in de regio. We bekijken de situatie op het terrein: de bouw van de Muur, de uitbreiding van de nederzettingen en de Palestijnse vluchtelingenkampen. Daarnaast spreken we ook met Israëlische en Palestijnse vredeskrachten: Israëli's en Palestijnen, joden, moslims en christenen, mannen en vrouwen. Stemmen die te weinig gehoord worden en die broodnodig zijn voor een betere toekomst in het Midden-Oosten.

Hoe ziet de voorbereiding en nawerking er uit?
De groep komt twee maal samen om kennis te maken met de deelnemers en vertrouwd te raken met de actualiteit en het programma. Deze vredespelgrimage is geen vrijblijvende reis. We willen het bewustzijn over het Israëlisch-Palestijns conflict bij een aantal sociale en maatschappelijke spelers vergroten. De bedoeling is dat de deelnemers hun ervaringen integreren in hun werk: op school, in hun organisatie, in hun parochiale kring,... Ze krijgen een opleiding om achteraf te getuigen over wat ze ter plaatse zagen en meemaakten.

Al iets concreet over de reis zelf?
Dit is een reis van 9 dagen ter plaatse, in samenwerking met een reisbureau. De reis wordt begeleid door Bart Paepen (priester van het bisdom Antwerpen) die het Bijbelse en historische deel voor zijn rekening neemt en Agnes Pas (ex-voorzitster van Broederlijk Delen) die ter plaatse het contact met de groep verzorgt. Brigitte Herremans (PCV-BD) staat in voor de praktische begeleiding, de politieke duiding en het contact met de vredesgroepen. De reis is fysiek niet erg belastend, het merendeel van de uitstappen gebeurt per bus. Mentaal is de reis wel zwaar, omdat je als deelnemer geconfronteerd wordt met moeilijke situaties en onrecht.

Wie kan er mee?
We zoeken mensen die een engagement willen opnemen:
Onze achterban en de achterban van andere sociale organisaties;
Verantwoordelijken en vrijwilligers van (christelijke) sociale organisaties;
Verantwoordelijken en vrijwilligers van het vormingswerk en het onderwijs.
Er wordt verwacht dat de deelnemers een (passieve) kennis van het Engels hebben, voor het contact met de vredesactivisten, en bereid zijn om af en toe te stappen.

Deelnamekosten?
De kostprijs bedraagt tussen 1.200 en 1.300 Euro.

Meer info en inschrijvingen

Lees alles over de vredespelgrimage van 2007

Deel dit artikel