Vrijwiligerswerk in Guatemala -een kleine bijdrage maakt een groot verschil-

Proyecto Mosaico Guatemala (PMG) biedt jong en oud mogelijkheden om samen met de mensen van Guatemala aan rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede te werken en zo een betere toekomst op te bouwen.

Proyecto Mosaico Guatemala (PMG) ontstond na orkaan Mitch in 1998 toen een paar jonge trekkers uit verschillende landen besloten als vrijwilligers in Guatemala te blijven om bij de heropbouw te helpen. Naast hun eigen werk gingen ze op zoek naar andere mensen uit de hele wereld die de handen uit de mouwen wilden steken om in Guatemala de getroffen gemeenschappen te komen helpen. Het werk van PMG groeide snel uit tot een heuse en permanente opgave, en dus werd er besloten een vereniging op te richten (PMG e.V. in Duitsland en PMG onder NHF in de USA). Er werd een bureau geopend in Antigua als opvang- en onthaalcentrum voor de buitenlandse vrijwilligers, en als centraal informatiecentrum.


Vanaf het begin bouwde PMG veel goede relaties op met lokale organisaties, initiatieven, groepen en coöperatieven, die in de meeste gevallen tot vandaag de dag verder bestaan. Intussen is de samenwerking gegroeid tot een netwerk van ongeveer 70 partnerorganisaties over heel Guatemala. Het gaat hierbij om niet winstmakende organisaties en groepen die zich voor sociale en culturele doeleinden inzetten en educatief-vormende projecten ten voordele van de lokale gemeenschappen:

Vaak zijn het kleine basisbewegingen die zich inzetten voor de ontwikkeling van een dorp (bijvoorbeeld door het oprichten van schooltjes en het bieden van namiddagopvang, vormingswerk, jeugdwerk, etc.);

Inrichtingen en organisaties die zorgen voor gemarginaliseerde en gediscrimineerde idividuen en groepen (bijvoorbeeld straatkinderen, vrouwen, AIDS-patiënten, gehandicapten,…);

Coöperatieven en kleine bedrijfjes die alternatieve productie- en verkoopsmethoden zoeken en aanwenden (voornamelijk eerlijke handel, projecten m.b.t. gemeenschapslandbouw en vrouwenverenigingen);

Milieuzorg en ecotoerisme, die informeren over bewuster met de natuur omgaan en het benutten en beschermen van grond;…

 
Uiteindelijk betreft het die initiatieven die vooral de armere en vaak sociaal uitgesloten bevolking in Guatemala steunt en vooruit helpt. PMG hecht waarde aan duurzame ontwikkeling en het versterken van Guatemala`s eigen potentieel en de eigen sociaal-culturele waarden.

PMG ziet vrijwilligerswerk als een vorm van interculturele uitwisseling die het bewustzijn, de tolerantie en het respect in de wereld doet groeien. Dit kan ons een stap dichter bij een eerlijke, vreedzame en rechtvaardige wereld voor iedereen brengen.

Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk met PMG in Guatemala surf dan naar www.promosaico.org of schrijf een email naar promigua@yahoo.com

Een artikel van Eva Vanneste, coördinator van PMG

Vlaams Guatemala Comité DOOR:

Deel dit artikel