Vroegtijdige terugtrekking Europese Vredesmacht (EUFOR) uit Congo brengt verkiezingsproces in gevaar

 
Pax Christi Vlaanderen waarschuwt de internationale gemeenschap voor de mogelijke desastreuze gevolgen van de vroegtijdige terugtrekking van de Europese vredesmacht (EUFOR) in Congo op 30 november. Met de stembusgang van 29 oktober ll. is geen einde gekomen aan het verkiezings- en transitieproces in de Democratische Republiek Congo dat een terugtrekking van de Europese troepen zou rechtvaardigen, zoals de Duitse minister van Defensie, Franz Josef Jung, dit weekend liet ontvallen. De officiële resultaten van de presidentiële verkiezingen worden pas begin december verwacht waarna de nieuwe president op 10 december zal aantreden. De publicatie van de resultaten van de provinciale verkiezingen zijn op hun beurt pas gepland voor begin 2007. Het eigenlijke inwerking treden van de staatsinstellingen, waarmee een – voorlopig - einde komt aan het verkiezingsproces, zal pas eind januari zijn beslag vinden. Nadien komen er nog lokale verkiezingen.
 
Al die tijd is de stabiliteit in Congo geenszins verzekerd en blijft de mogelijkheid van gewelddadige ontsporingen zeer reëel.
 
Pax Christi Vlaanderen vreest dan ook dat er zich opnieuw gewelddadige confrontaties zullen voordoen naar aanleiding van de publicatie van de - voorlopige - resultaten later deze maand en begin december. Kinshasa komt hierbij het eerst in het vizier. Dit is alvast de analyse op basis van ons waarnemingsschap tijdens de verkiezingen in juli en oktober. Maar ook in andere delen van het land zijn gewapende opstoten niet uit te sluiten. Zo zijn er nog steeds rebellenlegers actief in de Oostelijke Provincie en de Kivus. Het ééngemaakte Congolese leger heeft op haar beurt af te rekenen met desertie en wantoestanden binnen haar rangen. Tijdens de verkiezingsobservatie van de tweede ronde hebben waarnemers van Pax Christi zelf kunnen vaststellen hoe bepaalde groepen binnen het Congolese leger in het district Massisi de goede verkiezingsgang verstoorden.
 
De huidige presidentskandidaten Joseph Kabila en Jean-Pierre Bemba beschikken beide over een eigen legermacht die zij naar eigen goeddunken kunnen inzetten en die enkele duizenden militairen sterk is. Een aanzienlijk aantal daarvan bevindt zich in de hoofdstad. Bovendien zijn deze militairen goed bewapend, getraind en betaald. Dit in tegenstelling tot het Congolese leger dat onderbetaald is en nauwelijks over voldoende materiaal beschikt. Maar ook in de andere delen van het land blijft het gevaar op een gewapend conflict groot.
 
In het licht van al deze feiten, roept de raad van bestuur van Pax Christi Vlaanderen de Europese regeringsleiders op om het mandaat van de Europese Vredesmacht (EUFOR) minstens met een drietal maanden te verlengen. Dit zal van doorslaggevende betekenis zijn voor het welslagen van het transitieproces. De veiligheid van miljoenen Congolezen is dan ook direct afhankelijk van de aanwezigheid van de EUFOR-troepen als noodzakelijke ondersteuning van de VN-vredesmacht en het Congolese leger en de politie.
 
Namens de Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen
 
 

 
Voetnoot: Tot tweemaal toe heeft EUFOR reeds moeten ingrijpen. Een eerste keer op 20 augustus op enkele uren van de publicatie van de resultaten van de eerste ronde van de presidentiële verkiezingen, toen de privé-troepen van de beide presidentskandidaten slaags raakten in de hoofdstad Kinshasa. 23 mensen verloren hierbij het leven en de Europese vredesmacht (EUFOR) moest tussen beide komen om de orde te herstellen en enkele ambassadeurs en leider van de VN-missie te bevrijden die dekking hadden gezocht in de kelder van de residentie van presidentskandidaat Jean-Pierre Bemba. Dit weekend moesten militairen van de VN-vredesoperatie in Congo (MONUC) en EUFOR - die slechts in vierde instantie in actie treden na de Congolese politie en legermacht en de Verenigde Naties – voor een tweede keer ingrijpen bij hevige vuurgevechten in Kinshasa. Hierbij werd opnieuw zwaar geschut ingezet inclusief mortieren en raketlanceerders. De woordvoerder van EUFOR onderstreepte in zijn perscommuniqué naar aanleiding van de gebeurtenissen dit weekend dat de toename van de spanning voelbaar was naarmate de datum van de publicatie van de resultaten naderde.
Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel