Waardig werk: tussen hoop en frustratie

Aan de ene kant, Rudi Delarue, directeur van het Verbindingsbureau van de ILO in Brussel. Aan de andere kant, Dae-oup Chang, onderzoeker rond arbeid in Azië. Twee experten, twee visies. Maar één strijd: waardig werk. Een dubbelinterview.

Welke vooruitgang is er de laatste jaren rond waardig werk geboekt?

Rudi Delarue: Op internationaal niveau heeft waardig werk zeker aan belang gewonnen. Het aantal landen dat de conventies van de ILO ondertekend heeft, waaronder ook de grote opkomende economieën, blijft toenemen en er worden ook meer inspanningen geleverd om de conventies na te komen. In 2008 werd waardig werk geïntegreerd in de eerste Millenniumdoelstelling en in 2005 heeft de Algemene Vergadering van de VN haar leden officieel aangespoord om waardig werk op te nemen in hun ontwikkelingsstrategie.

Dat is een belangrijke evolutie. Arbeid werd tot dan totaal genegeerd in de ontwikkelingssamenwerking en in de acties op het terrein. Europa beperkte zich tot het versterken van het onderwijs, het verbeteren van de toegang tot water, geneesmiddelen, gezondheidszorg… Alsof waardig werk de landen in het Zuiden niet aanbelangt! Er veranderen wel dingen op dat niveau, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Arbeid is bijvoorbeeld nog altijd geen prioriteit in het Belgische ontwikkelingsbeleid.

Dae-oup Chang: De politieke bewustwording is zeker een stap vooruit. Spijtig genoeg heeft dit buiten op de ergste uitbuitingen, maar een beperkte impact op het terrein. Het probleem is dat het beleid van de internationale instellingen de macht van de werknemers niet versterkt en de actuele ontwikkelingsmodellen en de dominantie van kapitaal ten opzichte van arbeid niet in vraag stellen. Dat zijn de structurele problemen die aan de oorzaak liggen van onwaardig werk in de wereld. Het beleid van de internationale instellingen kan dus niet veel beginnen tegen fenomenen zoals flexibiliteit en informele arbeid die niet onder de controle van de staat of ondernemingen vallen. Alleen een sterke, georganiseerde arbeidersbeweging die druk uitoefent op de overheid kan hierop een antwoord bieden.Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel