Wapenhandel in Vlaanderen: Van ethisch reveil geen sprake !

Wie dacht dat met de regionalisering van de wapenhandel dan eindelijk ten minste in Vlaanderen en/of Brussel werk zou gemaakt worden van een strengere wapenwet en een betere controle (en dus ook transparantie) komt wel verschrikkelijk bedrogen uit. Zonder de Walen met al hun verderfelijk wapentuig konden we zogezegd eindelijk een ethisch reveil beleven wat betreft wapenuitvoer vanuit Vlaanderen.


Een eerste Vlaams wapenrapport dat in maart van dit jaar verscheen (over in- en uitvoer van september 2003 tot en met februari 2004) bleek inhoudelijk op geen enkele manier transparanter dan de federale rapporten van weleer: met andere woorden, een boel nietszeggende cijfers waar geen mens de waarheid of gevolgen van de wapenhandel kan in terugvinden, en waarmee geen parlementair op één of andere manier terdege zijn of haar regering kan controleren.

De discussie in de ad hoc commissie wapenhandel van het Vlaams parlement ging niet over de handel an sich (vragen ter verduidelijking van het rapport bijvoorbeeld) maar over het lek dat op één of andere manier wat 'meerzeggende' cijfers in de bus van het Forum Voor Vredesactie deed belanden (zie website Forum voor Vredesactie. Die 'meerzeggende' cijfers waren nochtans nog lang niet voldoende om de Vlaamse regering afdoende te kunnen controleren.
Een strengere wapenwet dan? De totstandkoming van een Vlaamse regelgeving rond de wapenhandel kan volgens een resolutie die eind vorige (Vlaamse) legislatuur werd gestemd pas na een reflexieperiode van 1 jaar worden opgestart. Zolang zal dus de federale regelgeving blijven gelden. Of die uiteindelijke regelgeving strenger zal worden valt nog af te wachten. Volgens insiders (de ad hoc commissie wapenhandel vergadert achter gesloten deuren) willen de parlementairen van de VLD, de CD&V en het Vlaams Blok helemaal geen verstrenging. Deze parlementairen beklemtonen dat voor hen steeds de "dubbele toets" - economische aspecten en ethische aspecten - zal spelen. Met andere woorden: als 't voor onze bedrijven veel geld opbrengt, dan kunnen we op ethisch vlak wat soepeler zijn.

Van Wallonië en Brussel is er weinig nieuw, beide gewesten publiceerden in het voorjaar een eerste halfjaarlijks rapport, maar die rapporten werden nog niet besproken in de respectievelijke parlementen. Ook hier zijn er geen verbeteringen qua transparantie.

Maar federaal maakt men het op dit moment nog het bontst van al. Het wapenrapport van 2002 werd nooit in de Kamer behandelt, ook niet na herhaalde vragen van het Forum voor Vredesactie. Met de federalisering was dit zogezegd niet meer nodig. Het Forum voor Vredesactie publiceerde dan maar zelf een rapport in januari van dit jaar. Dat rapport leidde wel tot parlementaire vragen, maar een bespreking van het officiële rapport bleef uit. Het federale wapenrapport van de eerste helft van 2003 (herinner u dat de regionalisering pas echt van start ging na de zomer van 2003) is zelfs - we schrijven dit op 20 oktober 2004, meer dan een jaar na de feiten, nog niet openbaar gemaakt.

Deel dit artikel