Wat zou je doen... met 1200 miljard euro?


gdams 20121200 miljard euro. 1200.000.000.000 euro.

Dit immense bedrag werd volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in 2010 wereldwijd door staten uitgegeven voor militaire doeleinden.

 

In een wereld die geplaagd wordt door een wereldwijde economische crisis, die dringend werk moet maken van duurzame investeringen in alternatieve energiebevoorrading en waar werkloosheid en stijgende voedselprijzen om zich heen grijpen, blijven de budgetten die gereserveerd worden voor militaire doeleinden jaar na jaar toenemen: sinds 2001 stegen de wereldwijde militaire uitgaven met 50 percent.

Om het aanschouwelijk te maken: in 2010 werd voor elk van de 7 miljard bewoners van deze planeet 232 dollar (ca. 175 euro) besteed, bestemd voor militaire doeleinden. Tezelfdertijd moeten drie miljard mensen rondkomen met minder dan 2,5 dollar (een kleine 2 euro) per dag.

Gezagsdragers en woordvoerders van de defensie-industrie verklaren dat met dit geld inspanningen worden geleverd voor een veiliger wereld voor elk van ons.

Het valt echter te betwijfelen of een oorlogsvluchteling uit Syrië, een zwangere vrouw uit Burundi, een landbouwer uit de Hoorn van Afrika of een dakloze in het door massieve werkloosheid getroffen Californië zich vandaag veiliger voelen dankzij die militaire uitgaven.

Zij zijn drie slachtoffers van reeds lang gekende catastrofes op humanitair, milieu of sociaal-economisch vlak. Maar geen enkel van deze willekeurige genoemde drama's kan buigen op (een fractie) van de militaire budgetten die nationaal of internationaal gespendeerd worden.

Ter vergelijking: volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bedroeg de officiële ontwikkelingshulp van de donorlanden in 2010 128,7 miljard dollar (ca. 97 miljard euro). Nog geen tiende dus van de globale militaire uitgaven.

De internationale vredesbeweging leeft niet in een utopisch vacuüm, waarin het verdwijnen van elke militaire industrie of activiteit wordt nagestreefd.

Militaire operaties hebben in het verleden een essentiële rol gespeeld in het beschermen van burgers.

Pax Christi Vlaanderen en Pax Christi International stellen zich echter wel vragen bij de hedendaagse tendensen in de militaire uitgaven.

De wereld kreunt onder diverse globale crisissen en de uitdagingen voor de komende generaties zijn niet te tellen: terwijl onderzoek naar duurzame alternatieven voor energie, initiatieven rond milieu en klimaat en inspanningen om de acute armoede in de wereld te doen verdwijnen, worden geconfronteerd met schaarsheid van middelen, lijken de budgetten voor militaire uitgaven echter immuun voor de crisis.

"Wat kan je zoal doen met 1200 miljard euro?". Zoveel bedroegen de globale militaire uitgaven immers in 2010. Pax Christi deed de voorbije weken een oproep via zijn website en Facebook en stelde de vraag ook aan een aantal mensen uit de ngo- en academische wereld.

Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11, prof. dr. Bruno Gryseels, directeur van het Instituut voor Tropische geneeskunde, Olivier Forges, coördinator van de Vlaamse Vredesweek, Dirk Van Maele, directeur van Plan België en Marleen Temmerman, senator en hoogleraar, gingen in op onze uitnodiging en vertelden ons alvast wat ze met deze som zouden doen.

Nieuwsgierig? Bezoek dan www.paxchristi.be, youtube of onze facebookpagina om hun antwoorden te leren kennen.

 


Pax Christi Vlaanderen ondersteunt het internationale initiatief om 17 april 2012 uit te roepen tot Global Day of Action on Military Spending, een moment waarop vredesbewegingen wereldwijd de bevolking attent maken op de reusachtige militaire uitgaven en wereldleiders er toe willen aanzetten om hun maatschappelijke prioriteiten te herbekijken.

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel