Welk goed bestuur, Europese Commissie?

Persbericht: Brussel, 4 september 2006

Welke goed bestuur, Europese Commissie ?

De Europese Commissie lanceerde vandaag een nieuwe communicatie omtrent goed bestuur in de ontwikkelingslanden. Veel nieuws valt er niet te rapen in het document.

In de algemene inleiding pleit ze voor het ontwikkelen van indicatoren, de uitbouw van een degelijk overheidsapparaat, versterking van parlementaire controle en meer betrokkenheid van het middenveld. Heel wat van die intenties lijken de goede weg op te gaan en de Europese Commissie heeft blijkbaar dus wel proberen luisteren naar een aantal bemerkingen van de ngo’s.

Maar in de concrete uitvoering – in tegenstelling tot de goede intenties - krijgt de Europese Commissie het moeilijk: belonen of straffen als de ontwikkelingslanden niet in de pas gaan lopen wordt het credo. Zo worden nog meer voorwaarden opgelegd aan de partnerlanden en wordt een pakket van 2,7 miljard € voorzien voor de goede leerlingen.

Studiemedewerker Europees beleid bij 11.11.11, Rein Antonissen: “De Europese Commissie slaagt er, samen met de andere donoren, maar niet in op een zinnige manier haar beleid af te stemmen op de programma’s die de ontwikkelingslanden zelf bepalen. Daardoor ontstaat een wirwar aan regels, procedures en financiële kanalen die de partnerstaat zwaar belast. En waarom is het voor de Europese Commissie toch zo moeilijk om transparante cijfers te publiceren over welke middelen nu effectief worden besteed, binnen welke tijdslijn en door wie ?”

Maar nog belangrijker is de kritiek op het consultatie- en besluitvormingsproces die deze Europese Commissie deze zomer heeft opgezet om deze Communicatie over goed bestuur in de ontwikkelingslanden te produceren: de Europese Commissie gaat volledig haar eigen gang zonder de EU-lidstaten te consulteren ! Ze slaagt er niet in een brug te slaan naar middenveld-actoren. En de ontwikkelingslanden worden voor voldongen feiten geplaatst ! Is dit goed bestuur ? 

Rein Antonissen
Studiemedewerker Europees Beleid

0497/92.13.72


Deel dit artikel