Wie zich politiek rechts definieert, is meer geneigd zelf geweld te gebruiken: vrede in Vlaanderen

Vrede in Vlaanderen

Elke week lichten we kort een besluit toe uit het grote vredesonderzoek van het Vlaams Vredesinstituut. Vandaag stellen we on s de vraag of de Vlaming geweldloos is.
 
1. ‘Vrede’ heeft voor Vlamingen zeer uiteenlopende betekenissen. (lees meer)
 
2. Het is dus mede de nationale politieke context die de mening van mensen over vrede en oorlog bepaalt. (lees meer)
 
3. We zien vanaf het begin van de jaren’90 tot nu een geleidelijke daling van de aandacht voor vrede, zowel in de politieke wereld als in de media. (lees meer)
 
4. Volgens de Vlamingen is de strijd om natuurlijke rijkdommen de belangrijkste oorzaak van oorlog en geweld. (lees meer)
 
5. Vlamingen keuren internationaal militair ingrijpen in grote mate af, tenzij in zeer specifieke omstandigheden. (lees meer)
 
6. Hoewel geweld en geweldloosheid hoog in het vaandel worden gedragen, zien nogal wat Vlamingen zichzelf geweld gebruiken. Zeker als de partner of kinderen zouden bedreigd worden is dat het geval. Slechts 6% van de Vlamingen zou in geen enkele omstandigheid geweld gebruiken. Jongeren, mensen die geloven in een strenge opvoeding en gezag en mensen die zichzelf als politiek ‘rechts’ definiëren, zijn meer geneigd zelf geweld te gebruiken.

Wist u dat de overgrote meerderheid vindt dat Vlaamse bedrijven geen wapens mogen uitvoeren naar landen in oorlog, zélfs als daarbij jobs in Vlaanderen in gevaar komen. Volgende week, woensdag 18 juli 2007, meer daarover. 

Wie graag reacties over het onderzoek kwijt wil, kan via deze weg reageren.
Het volledige onderzoek kan je vinden op de website van het Vlaams Vredesinstituut.

Deel dit artikel