WIN de strijd tegen corruptie in de watersector

Corruptie zuigt de watersector leeg in het Zuiden. Het vermindert de economische groei, ontmoedigt investeringen, schendt de menselijke waardigheid, verhoogt de risico’s voor de gezondheid en berooft de armen van hun toegang tot water.

Geen aandacht voor dit probleem

Ofschoon het gebrek aan goed beheer zoveel schade berokkent wordt er weinig aandacht aan gegeven in de watersector. Dit tekort is een struikelsteen om de Millenniumdoelstellingen voor armoede, water en sanering, en een duurzaam milieu te halen. Over heel de wereld moet corruptie in de watersector bestreden worden met hervormingen van het beheer en een grotere transparantie.

Corruptie tast de watersector aan en dus de arme bevolking door hun groei te beperken en de levering van water en sanering te beletten. Het benadeelt de armen door investeringen af te leiden die hen ten goede zouden komen.

Een gebrek aan transparantie verhindert een degelijk contractueel en ethisch beheer van water, en ondermijnt de financiële stabiliteit van de watervoorzieningen en dus de beschikbaarheid van water voor de klanten en de mogelijkheid om de diensten uit te breiden.

Corruptie bij de watervoorziening en afvalwaterzuivering heeft vele
gezichten en verschilt sterk in omvang en voorkomen. Niet formele metingen
geven aan dat een groot percent van de financiering van de watersector door
corruptie wordt afgevoerd.
In de Afrikaanse Sub-Sahara, bijvoorbeeld, is jaarlijks zowat 6,7 miljard $
nodig om de Milleniumdoelstellingen te halen. Een verleis van 30 % zou over
tien jaar gerekend neerkomen op 20 miljard $.

Een recente studie over de watersector in India geeft aan dat voor 50% van
alle verrichtingen steekpenningen werden gegeven.

Corruptie in de watersector: hoe gaat dat in zijn werk ?
-Corruptie dwingt de armen om steekpenningen te betalen om aan te sluiten op
leidingen of op waterreservoirs.
-Het blaast de kosten op voor kleine investeringen zoals waterputten.
-Irrigatiewater komt niet ter bestemming in arme dorpen.
-Corruptie leidt tot vervalste beslissingen in zake de toewijs en de
plaatsing van wateraansluitingen, stelsels van leidingen en installaties
voor de behandeling van afvalwater.
-Ook worden de aflezingen van meters vervalst.
-Eveneens worden verkeerde adviezen aangemoedigd voor de aankoop van dure maar slecht gebouwde
uitrusting. En vergeten we niet dat jobs en rangverhogingen worden gekocht.

 

Op zoek naar oplossingen

Goed beheer en transparantie doorvoeren  in de watersector zal niet gemakkelijk zijn. Corruptie was lang onbekend en opzettelijk genegeerd. Uit ervaringen in andere sectoren en weten we dat het wel haalbaar is.
Gemeenschappen kunnen leren de dienstverlening en de investeringen te bewaken; transparantie en toegang tot informatie in gemeenschappen en diensten kan ontwikkeld worden; en de watersector zelf kan zijn instellingen hervormen om te komen tot regelgeving en financiële afspraken die leiden tot een meer ethisch gedrag.

In Bangalore, India heeft de Stichting voor Openbare Zaken in 1994 fiches
voor burgerlijke verslaggeving (Citizen Report Cards) ter beschikking
gesteld. Dit omwille van de zwakke dienstverlening en de lage peil van de
openbare toerekenbaarheid. Deze fiches verschaften de burgers en de
agentschappen meer informatie en droegen bij tot een aanzienlijke toename
van de voldoening van de burgers  over de diensten en een zichtbare afname
van de corruptie.

In Karachi heeft een open en zuivere aanbesteding, begeleid door
Transparency International, meer dan 3,1 miljoen $ aan besparingen
opgeleverd voor het Bestuur van Water en Rioleringen van Karachi. Dit was
het resultaat van de toepassing van een  “Integrale Overeenkomst” van geen
steekpenningen bij de toewijs van contracten voor advies en voor alle werken
en voorzieningen die te maken hadden met het project.

Een netwerk ter bestrijding van de corruptie in de watersector: WIN
Het Integraal Water Netwerk werd opgestart in 2006 en stimuleert wereldwijd  acties tegen corruptie in de watersector. De organisatie verwelkomt organisaties en individuen die anti-corruptie maatregelen zien als kern om te komen tot een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling. WIN zet zich in voor verantwoordelijklheid, transparantie, integriteit, eerlijkheid, wederzijdse steun en uitwisseling tussen leden. De stichters zijn het Internationaal Centrum voor Water en Sanering (IRC), Het Internationaal Waterinstatituut van Stockholm(SIWI), het Zweedse Waterhuis, Transparancy International (TI) en het Water en Saneringsprogramma Afrika (WSP-Africa). Het secretariaat zit bij TI.
http://www.waterintegritynetwork.net/

1 Plummer J. And Cross P. (2006) Tackling Corruption in the Water and
Sanitation Sector in Africa. Nairobi: Water and Sanitation Program-Africa.

2 Davis,J. (2004) Corruption in Public Service Delivery: Experience from
South Asia’s Water and Sanitation Sector. World Dvelopment Report, Vol.32
N°1 pp.53-71.

3 Thampi GK (2005)Community Voice as an Aid to Accountability. Experience
with Citizen Report Cards  in Bangalore, Bangalore: Public Affairs
Foundation.

4.Tranparancy International (2005) Greater Karachi Water Supply Scheme: The
Application of the Integrity Pact to the 100 MGD, K-111 Project. Berlin:
Transparancy International.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel