World Potato Congress geeft boeren in Andes extra boost

De Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Trias was dit voorjaar één van de blikvangers op het World Potato Congress in Peru. De contacten die tijdens dit evenement gelegd werden met diverse partners, werpen vruchten af.

RS23614 170402peru trias225-lpr

Het World Potato Congress verenigt om de drie jaar duizend onderzoekers en professionals uit de wereldwijde aardappelsector. Congresvoorzitter Romain Cools programmeerde voor de editie van dit voorjaar een presentatie van de projecten die Trias samen met een aantal lokale boerenorganisaties uitvoert in het Andesgebergte, de bakermat van de aardappel.

Generator voor vrieskamer

'We zijn tijdens het evenement interessante mensen tegen het lijf gelopen', vertelt Lieve Van Elsen, regiodirecteur van Trias Andes. 'Neem bijvoorbeeld de verkopers van zaden en meststoffen. Vroeger waren deze bedrijven niet geïnteresseerd in de kleine boeren van Conpapa of Coopagros. Maar tijdens het World Potato Congress hebben ze het potentieel van deze boerenorganisaties en hun leden ontdekt. Voor de boeren is dat interessant omdat de bedrijven ook technische assistentie verlenen.'

Opmerkelijk is dat ook de nationale overheden in de Andeslanden wakker geschud zijn. In Peru was de overheid zodanig onder de indruk van de nieuwe vrieskamer bij de aardappeltelers van Coopagros dat ze prompt een generator ter beschikking stelde om de installatie van elektriciteit te voorzien. Daardoor is de vrieskamer operationeel, maar er moet nog gesleuteld worden aan de kwaliteit van de gevriesdroogde aardappelen. Daarvoor zet Trias een samenwerking op poten met het ILVO, de Hogeschool Gent, de universiteit van Andahuaylas en het Internationaal Centrum voor de Aardappelen in Peru.

500.000 dollar

In Ecuador heeft landbouwminister Rúben Flores na het World Potato Congress ambitieuze plannen ontvouwd. 'We kregen de kans om met de minister te praten', zegt Van Elsen, die enthousiast is over de 500.000 dollar die Flores zopas vrijgemaakt heeft voor de aardappelsector in Ecuador.

'De aardappelteelt in Ecuador zal een extra impuls krijgen met investeringen in bedrijfsvoorlichting, de kwaliteitsbewaking van het pootgoed en de bouw van nieuwe bewaarloodsen. Als model dient de loods van Conpapa, die enkele jaren geleden gebouwd werd met steun van Trias Andes en onze Vlaamse partners. De Ecuadoraanse overheid zal bovendien de chipsfabriek subsidiëren van Agropapa, een andere boerenorganisatie waar Trias mee samenwerkt', vertelt de regiodirecteur.

Vlaamse coalitie

Ook de Vlaamse partners van Trias Andes blijven niet bij de pakken zitten. In het kader van zijn masterproef elektromechanica maakt Siebe Moeyaert momenteel in Ecuador het design van een weeg- en verpakkingsmodule voor de aardappeltelers van Conpapa. Die module zal gekoppeld worden aan de was- en sorteerinstallatie die twee jaar geleden gebouwd werd met de steun van Boerenbond, Belgapom en het VTI in Torhout. Het design van de nieuwe module zal als basis dienen voor detailtekeningen die leerlingen van het VTI dit najaar maken voor hun geïntegreerde proef.

Trias heeft de voorbije tien jaar gebouwd aan de Vlaamse coalitie die haar schouders zet onder de aardappelen in het Andesgebergte. In 2008 werd Belgapom aan boord gehaald in het kader van het Internationaal Jaar voor de Aardappel. Daarna zijn in verschillende stappen ook partners als Rotary, het VTI, het VLTI, het ILVO en de provincie West-Vlaanderen tot het samenwerkingsverband toegetreden.

Hoewel Peru en Ecuador tegenwoordig middeninkomenslanden zijn, hebben de miljoenen boerengezinnen in het Andesgebergte het nog altijd moeilijk om een levensstandaard op te bouwen die wij als 'normaal' beschouwen. Hun dorpjes liggen meestal geïsoleerd, ver weg van kwaliteitsvolle basisdiensten op het vlak van gezondheid en onderwijs. Uitgedrukt in productiewaarde is de mijnbouw de belangrijkste sector, maar het is de landbouw die voor tewerkstelling zorgt. De lage inkomens en de zwak uitgebouwde infrastructuur zorgen ervoor dat veel jongeren wegvluchten van het platteland.

Steun de aardappelprojecten van Trias in het Andesgebergte:
Aardappelen met toegevoegde waarde in Ecuador
Gevriesdroogde aardappelen nieuw leven inblazen

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel