Wouter Vandenhole nieuwe voorzitter van Broederlijk Delen

Wouter-Vandenhole

Op zaterdag 9 juni heeft de Algemene Vergadering van Broederlijk Delen Wouter Vandenhole als nieuwe voorzitter van Broederlijk Delen aanvaard. Hij volgt Thérèse Coens op, die gedurende 6,5 jaar voorzitter is geweest. Thérèse draagt een bloeiende organisatie over die voorbereid is op de toekomst.

Leerstoel Mensenrechten

Sinds 2007 werkt Wouter Vandenhole als prof aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Hij bekleedt er de leerstoel Mensenrechten. Daarnaast coördineert hij een intensief trainingsprogramma over duurzame ontwikkeling en mensenrechten en leidt hij de onderzoeksgroep 'Recht en Ontwikkeling'. Zijn onderzoek- en lesopdracht sluit naadloos aan bij de inhouden en visie waarmee Broederlijk Delen bezig is.

Expertise én maatschappelijk engagement

Voor Wouter is Broederlijk Delen een organisatie waarin hij niet alleen zijn expertise kwijt kan, maar ook een plaats om een maatschappelijk engagement aan te gaan. Sinds zijn studententijd is hij actief in de noordzuidbeweging, waaronder de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking in Leuven.

"Mijn expertise in de mensenrechten wil ik als nieuwe voorzitter graag delen. Ik zie dat Broederlijk Delen er steeds meer op inzet, niet in het minst omwille van de talrijke aanvallen en bedreigingen tegen mensenrechten- en milieuactivisten met wie de ngo op het terrein samenwerkt. En in de visie van Broederlijk Delen op ontwikkelingssamenwerking speelt de rechtenbenadering een steeds grotere rol. Ook hier kan ik mijn bijdrage leveren. In onze onderzoeksgroep 'Recht en ontwikkeling' bijvoorbeeld bestuderen de onderzoekers de rol die het recht speelt bij de bevordering van de menselijke waardigheid en de globale rechtvaardigheid", zegt Wouter Vandenhole.

Uitdagingen voor ontwikkelingssamenwerking

Broederlijk Delen is erg tevreden dat professor Wouter Vandenhole zich als voorzitter engageert. "Met Wouter Vandenhole krijgt Broederlijk Delen een voorzitter die niet alleen academisch beslagen is, maar ook iemand die vanuit zijn ervaring en christelijke wortels de organisatie kan begeleiden in de uitdagingen waar de ontwikkelingssamenwerking voor staat. Wij heten hem alvast van harte welkom en wensen hem veel succes", aldus Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels