WWF legt klacht neer bij de OESO tegen oliemaatschappij Soco


[Clip:©WWF]

 

WWF legt vandaag klacht neer bij de OESO. Daarin wordt de Britse oliemaatschappij Soco aangeklaagd voor het niet respecteren van de normen en de verantwoordelijkheid van internationale ondernemingen.

In de klacht toont WWF aan dat de exploratieactiviteiten van Soco in en aan de randen van het Virunga Nationaal Park in de DRC de milieuregels schenden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

"De activiteiten van Soco brengen naast de lokale bevolking die woont in het Virungapark, ook de dieren en hun leefgebied in gevaar. De enige manier voor Soco om zich in regel te stellen met de OESO-regels is om te stoppen met alle exploratie-activiteiten binnen het park", verklaarde Geert Lejeune, directeur conservatie van WWF-België. "We eisen van Soco dat het onmiddellijk stopt met zijn activiteiten in het park." 

De klachten: 

 1. Bij consultatiesessies van de lokale bevolking heeft Soco vitale informatie achtergehouden over de potentiële milieu-impact van olie-exploitatie. Bovendien bevat het contract dat de onderneming heeft met de overheid van de RDC, een clausule die toelaat uitzonderingen te maken voor toekomstige wetgeving die gericht is op het beschermen van de mensenrechten en het milieu.
   
 2. De impactanalyse die uitgevoerd werd door Soco zelf, onthulde het feit dat olie-exploitatie in het park pollutie met zich kan brengen. Het stelde ook dat hierdoor habitats beschadigd kunnen geraken en stropersactiviteiten gestimuleerd worden in het hart van dit fragiele ecosysteem. Deze activiteiten kunnen ook de gezondheid schaden van de lokale bevolking die in het park woont en de natuurlijke rijkdommen beschadigen waar 50.000 mensen van af hangen voor hun levensonderhoud.
   
 3. Het Nationaal Park Virunga, één van de oudste werelderfgoed plaatsen in Afrika, is qua biodiversiteit het rijkste gebied van het continent. Het comité van de Unesco die beslist over de status van werelderfgoed bevestigt dat olie-exploitatie niet compatibel is met de Internationale Conventie op het Werelderfgoed en heeft ook al de annulering gevraagd van elke officiële toestemming tot olie-exploitatie.
   
 4. Door het Virungapark tot werelderfgoed te laten verklaren, heeft de regering van de DRC het juridisch engagement genomen tegenover de internationale gemeenschap, om het park te bewaren voor toekomstige generaties", zegt WWF in de OESO klacht. "Door het park binnen te dringen om er op zoek te gaan naar olie, schendt Soco de regels van de OESO die pleiten voor het respect voor nationale wetgeving en internationale verdragen."
   
 5. Het lijkt erop dat Soco steun vraagt en krijgt van elementen uit het Congolese leger om tegenstanders van hun activiteiten te intimideren.


De democratische republiek Congo, waar het Virunga park ligt, is een actieve conflict zone. De OESO en de Verenigde Naties bevelen bedrijven aan om, speciaal in gebieden met een zwakke overheid, op te letten dat hun activiteiten geen inbreuk veroorzaken op de mensenrechten. Soco heeft geen enkel bewijs geleverd dat het hiervoor een voorafgaandelijke audit heeft laten uitvoeren om dit te vermijden.

 

 


 

Meer info:

 • De OESO-richtlijnen gelden zowel voor multinationale ondernemingen die actief zijn in of uit een lidstaat van de OESO. Het Verenigd Koninkrijk, waar Soco gebaseerd is, is een van de oprichters van de OESO, die door de overheden werd opgericht in 1961 om vooruitgang te boeken in het economische en sociale welzijn van de wereld.

 • Uit het WWF rapport 'De economische waarde van Virunga Nationaal Park' blijkt dat de waarde van het park 1,1 miljard US$ per jaar is, en 45.000 jobs kan opleveren voor zijn bewoners, wanneer het duurzaam ontwikkeld wordt.

11.be:

 

Deel dit artikel