Zwak voorstel Europese Commissie over conflictmineralen

Op 5 maart maakte de Europese Commissie haar voorstel bekend met betrekking tot een strategie voor verantwoorde handel in mineralen uit conflictgebieden. Het voorstel stuurt in essentie aan op de oprichting van een systeem van zelfcertificering voor importeurs van tin, tantaal, wolfram en goud.

In feite reikt dit voorstel nauwelijks verder dan de al in voege zijnde zorgvuldigheidsrichtlijnen van de OESO voor de handel in ertsen afkomstig uit conflictgebieden. Pittig detail: van de vrijblijvende implementering van deze OESO richtlijnen door Europese bedrijven is nog maar zeer weinig te merken.

De Commissie komt niet tegemoet aan het verzoek van het Europees Parlement in 2010 om een wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de VS. De Dodd-Frank Act van 2010 legt alle beursgenoteerde bedrijven uit de industriƫle sector de toepassing van 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) op voor de toeleveringsketens van voorgenoemde 'conflictmetalen' of van componenten die deze metalen bevatten. De Amerikaanse wetgeving beperkt zich dus niet louter tot de importeurs van ertsen of metalen, en is daarenboven niet vrijblijvend. De Europese Unie stuurt het verkeerde signaal de wereld in.

Om risico's op mensenrechtenschendingen en de financiering van gewapende actoren in te dijken zijn nieuwe spelregels nodig voor alle bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de winning en de import van ertsen uit conflictgebieden. Hiervoor zijn wetgevende initiatieven zoals die van de VSA nodig. De leden van het Europees Parlement en de Europese lidstaten zullen na de verkiezingen voor de opdracht staan om het ontwerp van de Commissie op te krikken tot een volwaardig wetgevend initiatief dat Europese bedrijven voor hun verantwoordelijkheid stelt om 'due diligence' te implementeren.

Wij vragen dan ook dat de nieuw verkozen leden van het federaal parlement en de Belgische Europarlementsleden dit thema binnen hun fracties en de Commissie Buitenlandse zaken, respectievelijk Commissie Internationale Handel, meteen zouden opnemen bij de heropening van de parlementaire activiteiten. We verwachten ook dat via hearings en overleginstanties een brede dialoog met verschillende belangengroepen zal plaatsvinden over kritische aspecten van een toekomstige regelgeving en over hoe Belgiƫ een trekkersrol kan spelen bij de totstandkoming van een toonaangevende richtlijn.

Deel dit artikel