11.11.11 in Burundi

Sinds de verkiezingen van 2015 en het aangekondigde derde mandaat van president Pierre Nkurunziza uitmondden in massale demonstraties en een mislukte staatsgreep, is het straatarme Burundi in een steeds diepere chaos terechtgekomen. Het autoritaire regime beperkt de ruimte voor het middenveld en lapt de mensenrechten aan zijn laars. De vredesgesprekken zitten in het slop en voorgestelde wijzigingen aan de Grondwet lijken de kansen op duurzame vrede nog meer te belemmeren.

De voorbije jaren steunde 11.11.11 organisaties en activisten zoals Pierre Claver die in deze moeilijke context opkomen voor democratisering, participatie van de burgers, goed bestuur en respect voor mensenrechten. Dat blijft belangrijk, want in de huidige context moet het middenveld zijn rol blijven spelen. Daarom steunen we organisaties die de overheid aansporen om een transparant beleid te voeren dat inspeelt op de noden van de bevolking, en hiervoor met haar het gesprek aangaat.

Met onze partners OAP, Biraturaba en REJA zetten we vooral in op ondersteuning van lokale structuren die overleg tussen de bevolking en lokale autoriteiten mogelijk maken. Onze partners PARCEM en OAG volgen met kritische blik het beleid rond transparant en goed bestuur op nationaal niveau en roepen de overheid ter verantwoording.