Biraturaba

Biraturaba, opgericht in 2002, betekent in het Kirundi: 'Het gaat ons aan’. Het doel van Biraturaba is om middenveldorganisaties en de bevolking meer te laten participeren aan de lokale en nationale beleidsvorming.

Vooral onwetendheid en onverschilligheid maken dat de  bevolking weinig betrokken is bij het bepalen van de prioriteiten van het land. Daar speelt Biraturaba op in door overlegstructuren op te richten tussen de lokale administratie en organisaties. Zo kunnen die input geven aan de overheid over goed bestuur en de prioriteiten van de bevolking. Maar Biraturaba ondersteunt ook initiatieven van de bevolking om zelf iets aan de armoede te doen, in de vorm van solidariteitsgroepen. Deze groepen helpen om te sparen en te investeren in projecten die de gemeenschap ten goede komen. Bovendien verhoogt de onderlinge afhankelijkheid in zulke groepen de sociale cohesie en verbondenheid van de gemeenschap.

Daarnaast zet Biraturaba een aantal acties op touw die de samenwerking en coherentie tussen middenveldorganisaties in Burundi bevorderen. De organisatie oogst hier ook erkenning mee van publieke actoren en donoren. Deze synergie versterkt de positie van de civiele maatschappij tegenover de lokale overheden en verhoogt de geloofwaardigheid van deze organisaties bij de bevolking. 

 

Deel dit artikel