11.11.11 en de Regio van de Grote Meren

11.11.11 en de Regio van de Grote Meren

Meer dan 20 jaar na het uitbarsten van conflicten in Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo, blijven de stabiliteit en de vrede in de regio erg broos.

Ook op vlak van democratie is er nog heel wat werk aan de winkel. Mensenrechten worden geschonden, verkiezingen worden betwist omwille van fraude, de politieke oppositie krijgt onvoldoende ruimte.

Hoewel er zeker resultaten zijn op vlak van armoedebestrijding en economische groei blijft de menselijke ontwikkeling laag.

België speelt nog een vrij grote rol in de regio en dat wordt ook erkend door de internationale gemeenschap. Burundi, DR Congo en Rwanda zijn prioriteitslanden voor het Belgisch buitenlands beleid.  De regio ontvangt een groot deel van de Belgische ontwikkelingshulp maar er is ook Belgisch engagement op andere domeinen, zoals defensie. Daarnaast zijn er talloze ngo’s en andere initiatieven die België met Rwanda, Burundi en DR Congo verbinden.

Redenen genoeg voor 11.11.11 om de Belgische aanwezigheid in die regio nauw op te volgen en samen met zijn lid- en partnerorganisaties te ijveren voor een beter Belgisch beleid voor de Regio van de Grote Meren.

Via lobbywerk, publieksacties en publiek debat pleit 11.11.11 voor een actieve rol van België voor vrede en ontwikkeling in het hart van Afrika.