Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC)

ICSC ijvert voor een vooruitstrevend internationaal klimaatbeleid en een duurzame, lees, klimaatbestendige ontwikkeling. Ze volgen het internationale klimaat- en energiebeleid op, nemen actief deel aan de jaarlijkse klimaattops en zijn één van de vertegenwoordigers van Zuiderse ngo's bij het Green Climate Fund.

Samen met een team wetenschappers brengen ze de lange termijn gevolgen van de klimaatverandering in kaart. In het jargon noemt men dit 'slow onset events' (SOE's) zoals de stijging van de zeespiegel, stijgende temperaturen, verzuring van de oceaan, verzilting en degradatie van land en bossen, en geven op basis hiervan beleidsadvies.

De organisatie laat een kritische stem horen in het klimaatdebat in de Filippijnen. ICSC was één van de initiatiefnemers van een wetsvoorstel dat dat meer middelen voorzag voor klimaatfinanciering voor lokale besturen, het People's Survival Fund (PSF). Het zit ook in de adviesraad van het PSF en kan zo mee beslissen welke projecten goedgekeurd worden.

ICSC is eveneens coördinator van Aksyon Klima Pilipinas, een nationale coalitie van meer dan 40 ngo's en milieuorganisaties die hun acties inzake klimaat en ontwikkeling met elkaar afstemmen.

Naast dit campagne en lobbywerk is ICSC betrokken bij enkele projecten om schone energie te promoten en te installeren. Ze richten zich in eerste instantie op gebieden die zwaar getroffen werden door de tyfoon Haiyan. Sinds de oprichting van de Solar Scholars in 2015 heeft ICSC reeds 300 mensen opgeleid tot lokale experten voor schone energie. Zij analyseren samen met hun buren de noden en zoeken naar de meest efficiënte manier om schone elektriciteit te produceren. De financiering komt deels via donoren, en deels via lokale besturen.

Een mooi voorbeeld van samenwerking is er op het eiland Suluan in Oost-Samar. Dit werd uitgeroepen tot de 'provinciale hoofdstad voor hernieuwbare energie'. Het eiland is niet verbonden met het net en werkt nu samen met ICSC om een micro-grid te installeren en zo de inwoners van energie te voorzien.

In 2019 is ICSC één van de Changemakers van de 11.11.11-campagne, met als gezicht, hun directeur Red Constantino. ICSC is eveneens betrokken bij het synergie-project samen met de provincie West-Vlaanderen.