Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ)

Aan Filipijnen moet je niet uitleggen wat de klimaatverandering is. Al jaren zien vooral landbouwers en vissers hun inkomen slinken door het veranderende klimaat. En ook de natuurrampen zijn veel heftiger dan vroeger. Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ) komt op voor de slachtoffers en probeert verdere schade te voorkomen.

Samenhangend beleid

Terwijl de Filipijnse regering internationaal pleit voor een drastische aanpak van broeikasgassen, maakt ze plannen voor de bouw van nieuwe steenkoolcentrales. Daarom brengt PMCJ bezorgde organisaties en burgers samen om een samenhangend beleid te eisen.

Klimaatfinanciering

Tegelijk moet er ondersteuning komen voor de slachtoffers. Om de impact van natuurrampen als supertyfoons zoveel mogelijk te beperken, zijn aanpassingsmaatregelen nodig, zoals dijken tegen overstromingen en nieuwe landbouwtechnieken. Maar dat kost geld.

Daarom pleit PMCJ samen met onder andere 11.11.11 voor een billijke klimaatfinanciering. Dat houdt in dat landen bijdragen storten in een internationaal fonds. Met het geld uit dat fonds kunnen ontwikkelingslanden ervoor zorgen dat de gevolgen van de klimaatverandering in hun land de bevolking zo weinig mogelijk schade berokkenen.

Acties

PMCJ werd officieel opgericht in 2009 en groeide na verloop van tijd uit tot een nationale beweging. Enkele nationale organisaties, waaronder 11.11.11-partners FDC, Focus on the Global South, JSAP en ATM.

Maar de uitdaging bestond erin om ook veel basisorganisaties te betrekken. Daarom organiseerde PMCJ infosessies, lokale acties met boeren of vissers, een ‘klimaatkaravaan, nationale acties, enzovoort.

Tegelijk stimuleert PMCJ het debat over hernieuwbare energie stimuleren en moedigt het de bevolking aan om mee voorstellen te ontwikkelen.