PKKK (National Rural Women Coalition)

In de Filipijnen worden landelijke vrouwen nog vaak gediscrimineerd. De overheid heeft nog steeds geen algemene strategie om vrouwen daadwerkelijk hun talenten en mogelijkheden te laten ontplooien. PKKK komt op voor hun rechten en staat hen op verschillende manieren bij.

De organisatie brengt specifieke problemen of tekortkomingen in kaart en legt ze voor aan de beleidsmakers, zowel lokaal als op nationaal niveau. Elk beleidsniveau heeft in theorie middelen om specifieke vrouwenprojecten te steunen, maar die schieten vaak tekort. Soms zijn er wel maatregelen, maar kennen de vrouwen ze niet. 

Daarom verbindt PKKK de lokale vrouwengroepen en het beleid ook. In eerste instantie door de vrouwengroepen te versterken, hen te informeren over opportuniteiten voor steun of nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Daarnaast door met lobbywerk de hiaten in het beleid proberen te dichten.