Aksyon Klima Philippines

Aksyon Klima Philippines

Het ngo-netwerk Aksyon Klima (AK) werd in 2007 opgericht, naar aanleiding van de klimaattop in Bali. AK volgde aanvankelijk vooral de eerder technische dossiers van de  internationale klimaatonderhandelingen op,  maar de laatste jaren verschoof de focus steeds meer naar de concrete situatie op het terrein.  

Aksyon Klima stelde namelijk vast dat de regering tijdens de onderhandelingen vaak progressieve standpunten innam, maar die niet vertaalde naar het eigen beleid. AK focust nu op 5 thema’s: landbouw, energie, kwetsbare kustgebieden, bossen en biodiversiteit en verstedelijking.

Aksyon Klima wil in de toekomst nog nauwer samenwerken met de lokale gemeenschappen en besturen die het direct betrokken zijn bij maatregelen voor adaptatie of om de mogelijke impact van natuurrampen te beperken.

Resultaten

Om lokale besturen beter en sneller toegang te geven tot financiering voor aanpassingen (de zogenaamde adaptatie) aan de klimaatverandering, lanceerde Aksyon Klima het voorstel om een People’s Survival Fund van ruim 1 miljard Peso in het leven te roepen. Dat zou moeten dienen om infrastructuurwerken, zoals irrigatie, opslagruimte en dijken, naast training voor landbouwers en waarschuwingssystemen mogelijk te maken.

In 2012 stemde het parlement, na stevig lobbywerk, in met het fonds, maar het blijft voorlopig een lege doos. Zolang de president de uitvoeringsbesluiten niet ondertekent, moet alle adaptatie betaald worden met reguliere fondsen. Daarom blijft AK met zijn leden hard ijveren voor extra middelen.

facebook.com
@aksyonklimaGerelateerde artikels