Indonesie partners

Onze partners richten zich tot de ‘slachtoffers van de groei'. Er klinkt een steeds luidere roep naar een alternatief economisch model. Onze partners werken hier volop aan mee.

Er zijn een aantal overlegplatformen tussen de overheid, het middenveld en de bedrijfswereld. Zo is er EITI voor meer transparantie in contracten en inkomsten uit de grondstoffenindustrie, RSPO voor een betere regelgeving in de palmoliesector; REDD+ voor een betere bescherming van het regenwoud. Alle drie worden ze met een kritisch oog opgevolgd door onze partners. 

Elk van onze partnerorganisaties heeft een specifieke invalshoek. Jatam werkt rond mijnbouw, Sawit Watch rond palmolie, ontbossing en landconflicten. Walhi verdedigt een duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en de ‘commons’.