11.11.11 en de perenkwestie

peren

11.11.11 voert een twee jaar durende campagne over het Recht op voedsel. In volle voorbereiding van onze actiedagen in oktober en november worden we nu geconfronteerd met een voedselverspilling die tegen de borst stuit van ieder weldenkend mens.

11.11.11 vindt dat zowel de Vlaamse als de Europese overheid hier falen. Deze situaties moeten in de toekomst vermeden worden: spreiding van de afzetmarkten en meer inzet op lokale consumptie. In een duurzaam voedselsysteem is geen plaats voor voedselverspilling.


11.11.11 voert een twee jaar durende campagne over het Recht op voedsel. Vorig jaar 'Kookten we van woede' omdat 840 mijoen mensen honger hebben terwijl er voedsel genoeg is. Dit jaar voegen we er aan toe: Terwijl 1/8 van de wereldbevolking honger heeft, wordt 1/3 van het voedsel verspild. De campagne vraagt aandacht voor voedselverspilling in Noord en Zuid en vraagt om structurele maatregelen op de permanente voedselverpilling die eigen is aan ons voedselssysteem aan te pakken.

In volle voorbereiding van onze actiedagen in oktober en november worden we nu geconfronteerd met een voedselverspilling die tegen de borst stuit van ieder weldenkend mens, niet in het minst de landbouwers zelf voor wie het fruit en de groenten die vernietigd worden tegelijk ook de vrucht van hun arbeid  en hun inkomen is.

11.11.11 vindt dat zowel de Vlaamse als de Europese overheid hier falen. Voedsel verspil je niet. Het heeft energie, water, meststoffen, zorg en grond gekost om deze peren te doen rijpen en er zijn veel mensen in dit land die zich geen gezond voedsel kunnen permitteren. We beseffen dat het hier om uitzonderlijke omstandigheden gaat, maar het vernietigen van duizenden tonnen perfect consumeerbaar fruit en groenten is vreselijk.

De Vlaamse en Europese overheid moet met meer middelen over de brug komen om te beletten dat deze politieke crisis afgewenteld wordt op de boeren of tot verspilling leidt. We hebben ook de indruk dat er na de peren, waarvan een zeer groot deel voor Rusland bestemd was, al te gemakkelijk ook voor de anderen producten vernietiging wordt voorgesteld.

Tegelijk moet er gekeken worden hoe deze situaties in de toekomst  kunnen vermeden worden. Meer spreiding van de afzetmarkten en meer inzet op de lokale consumptie moeten daar zeker een onderdeel van zijn.

Structurele oplossingen op de lange termijn in Noord en Zuid, daar gaat straks onze campage over. Werken aan een duurzaam voedselsysteem waarin voor voedselverspilling geen plaats is.


sorry is niet genoeg startpagina campagne


Deel dit artikel