11.11.11 is verheugd met einde steenkooltijdperk

25 landen kondigen sluiting steenkoolcentrales aan

steenkool-gloeiend

25 landen en staten verenigen zich vandaag, op de voorlaatste dag van de klimaattop in Bonn, in de 'Powering Past Coal Alliance'. De landen in de alliantie verbinden zich er toe om bestaande steenkoolcentrales op termijn te laten uitdoven en geen nieuwe centrales te bouwen. Ook België, dat in 2016 zijn laatste steenkoolcentrale sloot, doet mee. 11.11.11 vindt dit een belangrijk signaal en hoopt dat dit initiatief wereldwijd zal groeien.

De verklaring die de deelnemende landen vandaag deden verwijst naar de noodzaak om tegen 2030 geen steenkool meer te gebruiken in de OESO-landen en de EU en ten laatste tegen 2050 in de rest van de wereld. "Na het Akkoord van Parijs, is dit opnieuw een signaal dat het steenkooltijdperk voorbij is. In een wereld die streeft naar een maximale opwarming van 1,5 °C, is geen plaats meer voor steenkool," zegt 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging . Tegelijk hoopt 11.11.11 dat België consequent is, en dit engagement doortrekt naar de geïmporteerde elektriciteit.

De aankondiging is een belangrijk signaal naar steenkoolliefhebbers zoals Amerikaans president Trump, die van zodra hij kan het Akkoord van Parijs wil verlaten, en naar Polen, de voorzitter van de volgende klimaattop in Katowice (COP24). Dat land koos net zijn steenkoolregio als locatie voor de top en toonde zich tijdens de klimaattop in Bonn niet echt van zijn meest ambitieuze kant.

Een kwestie van klimaatrechtvaardigheid

De globale strijd tegen steenkool is er één voor rechtvaardigheid en dus prioritair voor 11.11.11. Het verschil tussen een opwarming van 1,5 °C en 2 °C is een kwestie van overleven voor miljoenen mensen. De impact van klimaatverandering vormt bovendien nu al een bedreiging, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Ter illustratie: deze week oordeelde een Duitse rechtbank dat de klacht van een Peruviaanse boer tegen het Duits steenkoolbedrijf RWE omwille van de gevolgen die hij ondervindt van klimaatverandering, ontvankelijk is.

In veel ontwikkelingslanden neemt het gebruik van steenkool, dat verkeerdelijk als een goedkope oplossing voor energie-armoede wordt gezien, nog sterk toe. Zo steeg het aandeel van steenkool in de energiemix van Indonesië van 10% in 2000 tot 31% in 2014.

Steenkoolmijnen in Indonesië zijn desastreus voor de kostbare ecosystemen en de gezondheid, voedselzekerheid en het levensonderhoud van miljoenen inwoners. Boeren die dichtbij de mijnen wonen geven aan dat hun rijstoogst met de helft is afgenomen, terwijl hun visproductie met 80% terugliep.

Protest neemt toe

In Duitsland, gastland van de huidige top, wordt nog steeds ongeveer 40% van de elektriciteit opgewekt uit steenkool. De bruinkoolmijnen vlakbij Bonn kwamen meer dan eens onder vuur te liggen tijdens de top. Zo drongen tijdens het eerste weekend 4.500 activisten een bruinkoolmijn van het bovenvermelde bedrijf RWE binnen om de ontginning tijdelijk stop te zetten. Het protest tegen steenkool neemt overal toe. Verschillende van onze partners in het zuiden – bv. in Indonesië maar ook op de Filipijnen, een grote afnemer van Indonesisch steenkool – strijden zowel lokaal als internationaal tegen steenkool.

Dit politieke signaal is belangrijk en moet een startpunt zijn van een coalitie die de komende maanden en jaren groeit. Ook ontwikkelingslanden zullen snel moeten stoppen met steenkoolontginning en -gebruik.

11.11.11: "Om ontwikkelingslanden mee aan boord te krijgen, is het belangrijk dat rijke landen – die zich destijds wel konden ontwikkelen op basis van goedkope steenkool – hen garanties en steun geven. Internationale klimaatfinanciering is de sleutel om op een propere manier tegemoet te komen aan de energienoden van de 1,1 miljard mensen die wereldwijd nog geen toegang hebben tot elektriciteit."

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels