11.11.11 verbaasd over initiatief Bourgeois

 

Vlaams Minister van Ontwikkelingssamenwerking Bourgeois wil op het solidariteitsé lan dat de Tsoenami losweekte doorgaan en jaarlijks een mediacampagne opzetten. Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging juichen we elke extra aandacht van de media en de overheid voor de ontwikkelingsproblematiek toe. Nieuwe initiatieven moeten echter het bestaande werk versterken. Ontwikkelingssamenwerking is een werk van lange adem en kan niet beperkt worden tot jaarlijkse piekmomenten.


Het is daarom een belangrijke taak van de Vlaamse minister van ontwikkelingssamenwerking om zelf zijn budget te verhogen. Zodat Vlaanderen meer budget vrijmaakt dan dat van een gemiddelde ngo. Het publiek dat de ngo-acties steunde, heeft aangetoond dat er een draagvlak voor zulke structurele maatregelen bestaat. Welke vorm het door Bourgeois beoogde project ook aanneemt, we willen het in een overleg met de minister hebben over volgende zaken:

- Een duidelijke rolverdeling tussen overheidsinitiatieven en ngo-acties moet zorgen complementariteit en niet voor dubbel werk.

- duurzame resultaten vergen een duurzame aanpak:

Ontwikkelingsorganisaties trachten een structurele boodschap te brengen. Om de armoede in de wereld aan te pakken kom je er niet met noodhulp. We mogen niet vergeten dat er dagelijks 30.000 mensen sterven ten gevolge van armoede. - een structurele solidariteitscampagne opzetten vergt veel ondersteuning en hechte contacten met het zuiden. Je hebt ook een uitgebreid net van vrijwilligers nodig. Een ondersteunende mediacampagne is daarbij van grote waarde.

- De strijd tegen armoede heeft ook een politieke kant.

Het gaat om het afdwingen van rechten. Daarvoor zijn middelen en solidariteit nodig. Middelen die moeten ingezet worden in het zuiden maar ook in het noorden waar vele belangrijke beslissingen worden genomen die invloed uitoefenen op armoede in het zuiden.

Dit jaar starten 11.11.11 en haar lidorganisaties een gemeenschappelijke campagne rond de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Deze campagne loopt tot in 2015 en wil structurele ontwikkelingssamenwerking in de kijker zetten en zal volop media-aandacht nodig hebben!

Deel dit artikel