11.11.11 verwelkomt actieplan tegen voedselverspilling, maar roept op tot volgehouden inspanningen

voedsel-vuilbak

Reactie 11.11.11 - Actieplan tegen voedselverspilling

Op maandag 6 april stelde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de "Ketenroadmap Voedselverlies" voor, een actieplan voor de vermindering van voedselverlies en -verspilling in Vlaanderen voor de volgende vijf jaar.

11.11.11 verwelkomt het plan: het is een doordacht plan met inspanningen op verschillende terreinen door de Vlaamse overheid en de sectororganisaties van de Vlaamse agro-voedselketen. Toch mag het actieplan nog een stap verder gaan, vindt 11.11.11 dat vorig jaar campagne voerde tegen voedselverspilling. Het zal ook de uitvoering van het plan nauwlettend in de gaten houden.

Engagement?

Het nieuwe actieplan wil tegen 2020 voedselverlies en -verspilling met 15% terugdringen. Tegen 2025 mikt het op een vermindering van 30%. Een goed voorstel, vindt 11.11.11. Maar aan het plan hangt geen resultaatsverbintenis vast. De overkoepelende sectororganisaties en de overheid scharen zich achter het plan, maar de bedrijven zelf hebben geen engagementen genomen. De overheid legt hen ook geen verplichting op.

"De uitdaging zal dus zijn om bedrijven mee te krijgen en de verschillende acties en voornemens van dichtbij op te volgen en concreet te maken", zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11. "We zien in het plan dat bijna de helft van de acties tegen voedselverspilling gepland is in 2015 en 2016. De jaren daarna zijn nog niet ingevuld. We zullen de uitvoering van het actieplan daarom zorgvuldig in de gaten houden." Ook de meting van de resultaten blijft een teer punt in het nieuwe stappenplan. 11.11.11 kijkt uit naar een Europees initiatief voor een gelijkvormige en systematische registratie van voedselverlies en -verspilling.

Perfect eetbaar

Het voornemen van de ketenpartners en de overheid om de impact van cosmetische normen voor vers fruit en groenten op voedselverspilling te onderzoeken, vindt 11.11.11 een goede zaak. "In onze campagne 'Sorry Is Niet Genoeg' die vorig jaar liep, hebben we gehamerd op een herziening van de strenge cosmetische normen voor voedsel", zegt Bogdan Vanden Berghe. "Veel groenten en fruit uit ontwikkelingslanden worden omwille van hun uitzicht afgekeurd door Europese afnemers. Ze zijn nochtans perfect eetbaar. We zijn dan ook tevreden dat de overheid en de voedingssector dit willen bestuderen."

Oneerlijke handel

In zijn campagne wees 11.11.11 ook op de voedselverspilling als gevolg van oneerlijke handelspraktijken in Noord en Zuid. Voorbeelden daarvan zijn geannuleerde bestellingen en niet-nagekomen prijsafspraken. Het voert momenteel gesprekken met de ketenpartners over een procedure die leveranciers uit ontwikkelingslanden moet toelaten om dit soort praktijken aan te klagen.

Sorry Is Niet Genoeg

Vorig jaar voerde 11.11.11 een jaar lang campagne tegen voedselverspilling. Het stelde vast dat 1/3 van de wereldwijde voedselproductie wordt verspild, en daarmee ook al de energie en de natuurlijke rijkdommen die daarvoor nodig zijn. Dat terwijl 805 miljoen mensen honger lijden. De politieke eisen die 11.11.11 naar voren schoof in zijn campagne, kregen ook weerklank in het Vlaams Parlement. Die keurde eind vorig jaar een resolutie tegen voedselverspilling goed.

Met de resolutie en het nieuwe actieplan van minister Schauvliege heeft de roep om een stevigere actie tegen honger en tegen voedselverspilling dus hard weerklonken. Op basis daarvan zal 11.11.11 beleidsmakers blijven aanspreken.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels