Klimaatakoord: een doortastend beleid is nodig en dringend

Tijdens het WEF vorige week in Davos, spoorde VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon beleidsmakers aan om werk te maken van de de implementatie van het klimaatakkoord

Na 21 jaar onderhandelen ondertekenden bijna 200 landen eind vorig jaar in Parijs een eerste internationaal, universeel en bindend klimaatakkoord. Het akkoord werd op het nodige gejuich onthaald omdat het een keerpunt inluidde in het internationale klimaatbeleid. Maar wat staat er nu concreet in de tekst? Welke elementen zijn goed, welke kunnen beter? Het Platform Klimaatrechtvaardigheid* maakte een analyse.

Hoewel het resultaat van Parijs de verwachtingen van velen overtrof, blijft het een compromistekst. Om er voor te zorgen dat álle landen ondertekenden werd de ambitie op verschillende plaatsen afgezwakt. De tekst op zich zal dan ook niet voldoende zijn om het klimaatprobleem op te lossen. Toch is het een eerste stap.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid maakte een analyse van de positieve en negatieve kanten van het akkoord: wat zijn de valkuilen en de opportuniteiten voor de toekomst.

Komende jaren cruciaal

De voornaamste conclusies zijn:

  • De maatregelen zijn niet in verhouding tot de milieuambitie;
  • Het 'differentiatieprincipe' blijft open voor interpretatie;
  • De rechtvaardige transitie is erkend maar niet geconcretiseerd;
  • Het principe klimaatrechtvaardigheid is weerspiegeld;
  • Het akkoord is 'voorzichtig' bindend.

Een uitgebreide bespreking van deze elementen is te vinden in de tekst. Samengevat: hoewel het akkoord heel wat positieve elementen bevat, worden deze vaak niet hard gemaakt. De komende jaren zullen dan ook cruciaal zijn om verdere stappen te zetten in de juiste richting.

Aanbevelingen

Na de analyse volgen aanbevelingen om de implementatie van het akkoord op internationaal en Belgisch niveau te verzekeren. Het Platform vraagt België om het akkoord zo snel mogelijk te ratificeren en werk te maken van ambitieuze emissiereducties en een echte energietransitie.

Een eerste stap is om het Burden Sharingakkoord van 4 december 2015 over de klimaatdoelstellingen voor 2020 hard te maken en vorm te geven met een ambitieus nationaal klimaatplan dat de maatregelen van de verschillende entiteiten samenbrengt en op elkaar afstemt. 

Daarnaast is het van groot belang dat bij de verdeling van de inspanningen voor 2030 die volgen op het Akkoord van Parijs niet dezelfde fouten worden gemaakt als bij de verdeling voor 2020. Het klimaatprobleem wacht niet, doortastend beleid is nodig en dringend.

* Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en bestaande uit milieuorganisaties, vakbonden, Noord-Zuidbeweging en de jeugdraden.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Meer:

 

 

Deel dit artikel