België belooft schouders onder SDG’s te zetten

decroo-parisagreement

2015 was een top jaar voor multilaterale akkoorden: wereldleiders zochten en vonden akkoorden over financiering van ontwikkeling, een nieuw wereldplan voor duurzame ontwikkeling met 17 concrete doelstellingen (SDG's) en een klimaatakkoord. Klinkt goed, maar het werk is daar allerminst mee af. Deze maand vonden er daarom topontmoetingen plaats in de VN om de uitvoering van de SDG's te bekijken en het klimaatakkoord te ondertekenen. Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo werd uitgestuurd voor België en kondigde meteen een nationale strategie aan voor de uitvoering van de SDG's. 

Boost voor een coherent beleid

Het is duidelijk dat het beleid dat we hier voeren een impact heeft op de rest van de wereld. Teveel uitstoot heeft een nefaste impact op het klimaat hier én, vooral, in het Zuiden. Consumptie van te goedkoop op de markt gebrachte goederen heeft een vernietigende impact hier én daar. Meer en meer burgerinitiatieven om te autodelen, energie collectief aan te kopen en om op een duurzamere manier te consumeren, leggen de pijnpunten bloot. Dit moet weerklank vinden in het beleid.

De SDG's bieden de mogelijkheid aan de overheid om een meer coherent beleid te voeren voor duurzame ontwikkeling. De nationale uitvoeringsstrategie moet ook hierop een antwoord bieden. Met andere woorden de strategie moet niet alleen de plannen van de federale, regionale en lokale overheden omvatten, maar ook in alle aspecten van het beleid.

Geen ambitie zonder middelen

In september moet al een eerste kader klaar liggen voor de uitvoeringstrategie voor België. Meteen een interessante timing omdat het zo weerklank kan vinden in de volgende begroting. Tenslotte weten we dat de nieuwe duurzaamheidsagenda ook meer ambitie zal vragen op vlak van de middelen. De Wereldbank en het IMF spreken van Billions to Trillions, wat veelbetekenend is. We spreken dan niet enkel over hulp, maar ook over klimaatfinanciering en over rechtvaardige fiscaliteit.

Bij een eerste rapportering – voorlopig aangekondigd voor 2017 – zal België ook op dat vlak een pak verder moeten staan.

Participatie

De aankondiging van minister De Croo dat er een nationale strategie komt voor de uitvoering van de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen is een begin. De onderhandelingen van de SDG's waren erg participatief. Bij de uitvoering moeten we verder op dit elan. De samenwerking met het middenveld om tot een goede Belgische uitvoeringstrategie te komen, kan best meteen opgenomen worden in het nieuwe afsprakenkader.

Afgelopen maanden werd ook door België meermaals gehamerd op het belang van multistakeholder partnerschappen bij de uitvoering. Nu is het moment om duidelijke afspraken te maken over de manier waarop alle belanghebbenden worden betrokken en hoe de regering zich zal verantwoorden opdat ze ook doet wat ze zegt.

Wiske Jult
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling/Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO)

Deel dit artikel