Benoeming Forrest als adviseur Buitenlandse Handel


Benoeming Forrest als adviseur Buitenlandse Handel stelt engagement van België tegen plundering in Congo in vraag

De Belgische regering blijft vertrouwen hebben in George Forrest als adviseur voor de Buitenlandse Handel. Ook in Fortis is het vertrouwen groot: vier topmanagers bij de bank werden benoemd als adviseur door een KB van 18 januari 2005. In november 2004 hebben 15 organisaties een procedure ingeleid tegen George Forrest International en het Fortis-filiaal Belgolaise bij het Nationaal Contactpunt van België (NCP) wegens schendingen van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen n.a.v. hun activiteiten in Congo.  Het NCP staat onder de bevoegdheid van Minister Verwilghen, die samen met Minister De Gucht  voor deze benoemingen  zorgde.  De onpartijdige en grondige behandeling van deze klachten door het NCP staat hierdoor ter discussie.


Op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen werd besloten om 92 mensen te benoemen als adviseur voor de Buitenlandse Handel. Het mandaat van George Forrest, de voorzitter van George Forrest International werd verlengd. Ook werden vier topmanagers bij Fortis benoemd.
 
Het Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel werd op 1 februari 2005 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit is net twee maanden na de administratieve procedure die 15 organisaties hebben ingeleid tegen George Forrest International en het Fortis-filiaal Belgolaise bij het Nationaal Contactpunt van België wegens schendingen van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Deze dossiers werden opgesteld onder andere op basis de rapporten van de VN-expertenpanel over de illegale exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van Congo en van de onderzoekscommissie 'Grote Meren'.  Het onderzoek door het NCP naar de beschuldigingen tegen Belgolaise en George Forrest International loopt nog. Tegen Belgolaise loopt ook een strafrechtelijk onderzoek voor witwaspraktijken. Het statuut van de adviseurs voor de Buitenlandse Handel zegt, in artikel 1ยง2, dat de adviseurs van onberispelijk gedrag moeten zijn en een eervolle faam genieten[1].
  
Het Belgische Nationaal Contactpunt (NCP) is een instantie die belast is met de promotie en de monitoring van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Het is een interdepartementaal orgaan, in 1981 opgericht door de Belgische regering. De OESO Richtlijnen zijn dé aanbevelingen van de Belgische regering inzake duurzaam ondernemen. Het vertrouwen door de Belgische overheid in George Forrest en Fortis vallen de organisaties die de procedure bij het NCP hebben ingeleid zeer zwaar. Het NCP wordt voorgezeten door het ministerie van Economische Zaken, welke George Forrest en Fortis heeft voorgedragen als adviseur voor de Buitenlandse Handel. Vijf andere ministeries, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn lid van het Contactpunt. 
 
"Op 2 februari heeft Ecolo-kamerlid Zoë Genot in de Commissie Buitenlandse Zaken tegenover minister De Gucht haar verbazing uitgedrukt over het feit dat hij niet de resultaten van procedure bij het NCP heeft afgewacht alvorens George Forrest te herbevestigen als adviseur voor de Buitenlandse Handel. De Gucht antwoordde dat Forrest zijn rol als adviseur altijd ernstig gespeeld heeft, en dat hij aan alle criteria blijft antwoorden."


[1] 4 JUNI 1997. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1984 houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel.

Deel dit artikel