Bonn Climate Change Conference: belangrijke voorbereiding op weg naar Parijs

klimaat bonn conferentie juni 2015

1 juni, startte de Bonn Climate Change Conference van de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). In Bonn vinden de tussentijdse onderhandelingen plaats in voorbereiding op de grote klimaattop in Parijs, eind dit jaar. Bedoeling is om tot een bruikbare ontwerptekst te komen voor een nieuw wereldwijd klimaatverdrag. 11.11.11 wijst alvast enkele essentiële bouwstenen aan voor een succesvol akkoord.

Versnelling

Parijs moet een keerpunt zijn in het internationale klimaatbeleid. Er moet een mondiaal, billijk en bindend klimaatakkoord uit de bus komen. De besprekingen over dit akkoord moeten in de komende twee weken in een nieuwe versnelling komen.

In Bonn gaat men aan de slag met een onderhandelingstekst die is opgesteld op basis van besprekingen in Genève eerder dit jaar. De bedoeling is om deze uitgebreide tekst eerst om te zetten in een korte, handelbare versie en vervolgens in te gaan op de inhoud. De uitkomst van de conferentie in Bonn kan dus voor een groot stuk bepalen hoe het akkoord in Parijs er uit zal zien.

Twee essentiële elementen

Een ambitieus akkoord dat rekening houdt met het Zuiden moet voor 11.11.11 twee essentiële elementen bevatten. Ambitieuze en bindende emissiereductiedoelstellingen en een duidelijk engagement voor klimaatfinanciering na 2020. Op zijn minst is er een tijdspad nodig om de reeds vastgelegde doelstelling van 100 miljard dollar per jaar tegen 2020 te bereiken.

Daarbij is de erkenning van 'loss and damage' belangrijk. Hiermee wordt bedoeld dat klimaatfinanciering ook moet dienen voor geleden schade door de gevolgen van klimaatverandering: orkanen, overstromingen....

Voor ontwikkelingslanden zijn adequate internationale klimaatfinanciering en de erkenning van 'loss and damage' van groot belang. Een globaal klimaatakkoord dat alle partijen verenigt kan hier dan ook niet omheen.

Belgische ambitie

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem heeft grote ambities. Ze benadrukte in het parlement al het belang van internationale klimaatfinanciering en 'loss and damage' en de nood voor een juridisch bindend protocol in Parijs. Het akkoord moet alle landen verenigen volgens de minister, maar zonder het te reduceren tot de laagste gemene deler.

11.11.11 kan zich vinden in de uitspraken van minister Marghem en hoopt dat de Belgische onderhandelaars in Bonn deze woorden omzetten in daden. 11.11.11 verwacht politieke wil, ook van de Vlaamse en federale parlementsleden, om de engagementen concreet te maken. Een ambitieus, bindend en vooral eerlijk klimaatakkoord is alleen mogelijk wanneer alle niveaus met duidelijke ambities de onderhandelingen aanvangen.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels