Brochure: Gemeenten ondersteunen 4de pijlerinitiatieven

Brochure: Gemeenten ondersteunen 4de pijlerinitiatieven

Gemeenten worden steeds meer aangesproken door burgers die bezig zijn met een eigen project in het Zuiden. In deze brochure worden een vijftigtal subsidiereglementen van Vlaamse gemeenten doorgelicht.  Gesprekken met schepenen, ambtenaren en lokale GROS-medewerkers leveren een schat aan ervaringen.

Welke projecten zijn waardevol om te steunen? Volgens welke criteria beoordeel je ze? En welke instrumenten heeft een gemeente om na te gaan of de toelagen ook goed besteed worden? Hoe organiseer je als gemeente best de verdeling van subsidies? En wat wil de gemeente bereiken met haar ontwikkelingsbeleid?

In veel gemeenten wordt hierover levendig gedebatteerd binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

In deze brochure worden een vijftigtal subsidiereglementen van Vlaamse gemeenten doorgelicht.  Gesprekken met schepenen, ambtenaren en lokale GROS-medewerkers leveren een schat aan ervaringen.

De brochure verscheen bij uitgeverij Politeia in de reeks 'Noord-Zuid voor lokale besturen'.

 

Deel dit artikel