COP22: COP for Africa

In Marrakesh is maandag de 22ste klimaattop (COP22) van start gegaan. De komende twee weken moet blijken of de wereld echt klaar is voor de globale ommekeer die nodig is om onder 1,5 °C opwarming te blijven. Naast de algemene aanbevelingen van het Platform Klimaatrechtvaardigheid, voorgesteld in onze vorige nieuwsbrief, stelde 11.11.11 voor deze cruciale top een aantal noord-zuidaanbevelingen op, samen met Oxfam en CNCD-11.11.11.

Financiering is de sleutel

De top wordt ook wel COP of Action of COP for Africa genoemd: wat in de komende twee weken besproken wordt, bepaalt of alle landen mee zullen kunnen werken aan een koolstofarme wereld en zich tegelijk zullen kunnen aanpassen aan het klimaatprobleem. Het is een eerste cruciale test voor de wereld, na de engagementen aangegaan in Parijs. Vooral voor ontwikkelingslanden staat er veel op het spel.

Voor hen staan cruciale thema's op de agenda zoals steun voor aanpassing (adaptatie) aan de klimaatverandering, loss and damage (een verzekeringsmechanisme voor wanneer die aanpassing niet voldoende is en er onvermijdelijke schade en verlies optreedt) en niet in het minst de klimaatfinanciering, of hoe de rijke landen voor de aanpak van deze kwesties effectief geld zullen vrijmaken. Duidelijkheid over de beloofde 100 miljard-routekaart en vooral de definitie en de methodes voor rapportering zijn essentieel om implementatie van het akkoord door alle landen mogelijk te maken.

België niet geloofwaardig

België - dat maar liefst zes ministers naar deze klimaattop stuurt - is helaas een van de landen die weinig - zeg maar onvoldoende - ambitie tonen in hun internationale klimaatbijdrage. Dat nota bene in een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. België doet met 50 miljoen euro al jaren minimale beloftes op vlak van klimaatsteun en snijdt bovendien het ontwikkelingsbudget aan om de beloftes te behalen. Onze bijdrage verbleekt bij de miljardenbeloftes van buurlanden als Duitsland en het VK en vooral bij wat nodig is.

11.11.11 vraagt, voordat de Belgische ministers naar Marrakesh vertrekken, een engagement tot stijgende klimaatfinanciering bovenop het ontwikkelingsbudget. Dat kan best in de vorm van beloftes voor de belangrijkste multilaterale klimaatfondsen: het Green Climate Fund, maar ook het Least Developed Country Fund en het Adaptation Fund. Die laatste twee fondsen zijn specifiek gericht op de adaptatienoden van de meest kwetsbare landen en hebben momenteel amper budget voor alle projecten in de pijplijn. Zonder een duidelijk en concreet engagement kan België geen geloofwaardige bijdrage leveren in de gesprekken over klimaatfinanciering.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel