EU Trust Fund: 'Genoeg retoriek, tijd voor actie?'

jean-claude-juncker-reading

Op woensdag 9 september gaf commissievoorzitter Juncker een opmerkelijke State of the Union toespraak voor het Europese Parlement. In tegenstelling tot vorige State of the Unions werd daarin een prominente blik op de wereld naar voor geschoven. Naast de vluchtelingenproblematiek kwam ook het klimaatvraagstuk uitgebreid aan bod. 'Genoeg retoriek, tijd voor actie' was de boodschap van de commissievoorzitter.

Oprichting EU Trust Fund

Opvallend was de aankondiging van een Emergency Trust Fund for Africa van 1,8 miljard euro. Landen in de Sahel regio, de Hoorn van Afrika en Noord-Afrika kunnen voortaan rekenen op een fonds dat stabiliteit in deze regio's moet bevorderen en de grondoorzaken van irreguliere migratie moet bekampen. 11.11.11 is tevreden met de internationale blik van de Commissievoorzitter en de aankondiging van het Trust Fund. Jammer genoeg zien we die steekvlam van internationale solidariteit pas wanneer Europa zelf met de gevolgen geconfronteerd wordt. We mogen niet vergeten dat de trend van de afgelopen jaren in de meeste EU lidstaten vooral één was van besparen op ontwikkelingssamenwerking. Het is goed dat er met het fonds aandacht gaat naar een aantal vaak vergeten landen. De uitdagingen waarmee zij kampen op vlak van extreme armoede, voedselonzekerheid, gezondheidszorg, milieuproblemen, institutionele zwaktes etc. zijn enorm.

Ontwikkelingssamenwerking blijft daarom een belangrijke hefboom om die problemen aan te pakken.

1,8 miljard =/= 1,8 miljard

1,8 miljard, het lijkt een enorm bedrag. Toch gaat het in essentie niet om nieuwe middelen maar heroriëntaties van bestaande middelen uit het European Development Fund (zie tabel). De lidstaten worden gevraagd om daar een bedrag bovenop te leggen. Enkel Spanje bevestigde dit al.

Een Belgisch engagement in het Europese fonds zou een logische keuze zijn. Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo benadrukte meermaals het belang van het creëren van stabiliteit en de Belgische ontwikkelingssamenwerking wil ook meer inzetten op de Sahel regio. België moet dan ook overwegen aan het fonds bij te dragen eens alle details duidelijk zijn. 11.11.11 vraagt om daar wel een belangrijke voorwaarde aan te koppelen: ontwikkelingsgelden mogen niet geïnvesteerd worden in 'migratie-management'.

Migration-management?

Het voorstel van Juncker schuift vier interventiedomeinen naar voor. Drie ervan (economische ontwikkeling, basisdiensten zoals gezondheidszorg en onderwijs en governance en conflictpreventie) hebben een duidelijke ontwikkelingsrelevantie. Over het vierde luik, onder de noemer 'migration management' maken we ons meer zorgen. Hieronder vallen de strijd tegen irreguliere migratie, grenscontroles en de strijd tegen mensensmokkel en verwante criminele activiteiten. Mensensmokkel is een belangrijk en complex probleem dat een gecoördineerde aanpak verdient. Toch wordt onder dit vierde luik vooral een Europese agenda vooropgesteld die niet met de – reeds gelimiteerde- ontwikkelingsgelden betaald mag worden.

Op 11 november start de grote migratietop in Valetta waar ook het Trust Fund op de tafel ligt.

 

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

 

Waar komen de middelen voor het EU Trust Fund vandaan?

InstrumentsCommitments (EUR)
Reserve of the 11th EDF 1 000 000 000
Regional Indicative Programme for West Africa – 11th EDF 200 000 000
Regional Indicative Programme for Central Africa – 11th EDF 10 000 000
Regional Indicative Programme for Eastern Africa, Southern Africa and the Indian Ocean – 11th EDF 25 000 000
National Indicative Programmes for Horn of Africa 11th EDF 80 000 000
Special Support Programme for South Sudan – 9th and previous EDFs 80 000 000
European Neighbourhood Instrument 200 000 000
Instrument contributing to Stability and Peace 10 000 000 TBC
Humanitarian aid, food aid and disaster preparedness 50 000 000
Development Cooperation Instrument 125 000 000
DG HOME Budget lines 20 000 000 TBC
EU Member States contributions Amounts to be confirmed
Balance available 1 800 000 000
Total for the measure proposed 1 800 000 000

Bronhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_en.htm

Deel dit artikel