Europees akkoord biobrandstoffen vis noch vlees

Op 13 juni bereikten de Europese energieministers een akkoord over de hervorming van het biobrandstoffenbeleid. Het akkoord schippert tussen het beschermen van de belangen van investeerders en de bezorgdheid over de klimaat- en hongerimpact van biobrandstoffen. Er zit eindelijk weer schot in de zaak. Nu moet het Europees Parlement zich 'in tweede lezing' over het akkoord buigen. 11.11.11 rekent er op dat de pas verkozen parlementsleden hun verantwoordelijkheid nemen.

Een eerder voorstel in december vorig jaar stuitte nog op een blokkeringminderheid. Samen met België verzetten Nederland, Luxemburg en Denemarken zich toen tegen het compromisvoorstel van Litouwen. Sindsdien is druk onderhandeld om de laatste plooien glad te strijken. Dat is niet helemaal gelukt. Lidstaten als Frankrijk, Spanje en Polen vinden dat ze genoeg toegiften hebben gedaan. Daartegenover staat dat België, samen met het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Ierland, verder willen gaan. Het beloven dan ook aartsmoeilijke onderhandelingen te worden met Commissie en Parlement.

Weinig ambitie

Het akkoord beperkt het gebruik van biobrandstoffen afgeleid van voedselgewassen tot 7%. Dat is aanzienlijk hoger dan de 5% in een eerder voorstel van de Commissie en de 6% van het Parlement. Bovendien zwakt het akkoord de garanties voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen af. Om het beleid echt te verduurzamen moet voor 11.11.11 de uitstoot als gevolg van de uitbreiding van landbouwactiviteiten om biobrandstoffen te produceren (ILUC) deel uitmaken van de duurzaamheidcriteria.

Bovendien worden 'geavanceerde biobrandstoffen' afkomstig van afvalproducten of residus onvoldoende gestimuleerd. Het akkoord introduceert een norm van 0,5% voor dergelijke biobrandstoffen die echter door individuele lidstaten verlaagd kan worden als ze daar 'goede redenen' voor hebben.

Parlement moet zijn kans grijpen

Positief is dat er eindelijk weer beweging zit in het dossier. Nu moet het Parlement zich 'in tweede lezing' over het akkoord buigen. 11.11.11 rekent er op dat de pas verkozen parlementsleden hun verantwoordelijkheid nemen en het onderste uit de kan halen. Eerder nam België een progressief standpunt binnen de Raad. Het blijft belangrijk dat België samen met gelijkgestemde landen duidelijk maakt dat het biobrandstofbeleid dringend duurzamer moet en het recht op voedsel laat primeren. De uitdaging is om ook grote spelers als Duitsland, Frankrijk en Spanje daarvan te overtuigen.


Meer info:

Deel dit artikel