Europese Raad Migratie brengt weinig nieuws

Syrians and Iraq refugees arrive at Skala Sykamias Lesvos Greece

Tijdens de Europese Raad van 19 oktober stond migratie opnieuw vooraan op de agenda. De Europese regeringsleiders bespraken onder meer de maatregelen om migratie langs de Middellandse Zee tegen te gaan en de terugkeer van migranten naar hun herkomstlanden te faciliteren.De Raad bracht weinig verrassingen. Niet alleen waren de raadsconclusies al enkele dagen voordien gelekt via Statewatch, de recepten die ze naar voor schuiven zijn ondertussen ook al genoegzaam bekend.

'Migratiestromen onder controle'

De Europese lidstaten kloppen zich op de borst. 'De migratiestromen naar Europa zijn significant afgenomen'. Het klopt dat er sinds juli 2017 een scherpe daling is van het aantal migranten die vanuit Libië in Italië aankomen. Niets zegt echter dat deze daling structureel is. In september 2017 arriveerden volgens de UNHCR 5.961 migranten in Italië, een scherpe stijging tegenover augustus 2017 (3.914 migranten).

De Europese Raad is echter 'vastberaden om haar breed opgezette, pragmatische en kordate aanpak van verder te zetten'. Dat betekent waakzaamheid langs alle migratie routes, het inzetten van 'alle relevante beleidsinstrumenten waaronder het handels- en visum-, ontwikkelingsbeleid om illegale migratie te voorkomen en irreguliere migranten terug te sturen' en de verderzetting van de samenwerking met Turkije en Libië inzake bordermanagement.

11.11.11 waarschuwde eerder in een 'Gedragscode voor EU regeringen' voor de ernstige risico's die de samenwerking met Libië met zich meebrengt. Niet alleen voor de mensenrechten van migranten maar ook voor de stabiliteit in de regio.

Geen concrete engagementen inzake hervestiging

Over veilige en legale routes, nochtans één van de pijlers van de 'Europese Agenda voor Migratie' blijven de raadsbesluiten opvallend stil. Nochtans presenteerde de Europese Commissie eind september een nieuw plan om tegen oktober 2019 50.000 vluchtelingen te hervestigen. Het Civil Liberties Committee van het Europees Parlement vraagt om dat aantal nog op te trekken tot 250.000. Ze vragen om - evenredig met het BNP van de EU lidstaten - 20% van de hervestigingsnoden van de VN-Vluchtelingenorganisatie in te vullen. EU lidstaten moeten tegen 31 oktober hun invullingen voor 2018 en 2019 bij de Europese Commissie bekend maken.

11.11.11 vraagt België om het jaarlijkse hervestigingsaantal van 550 mensen aanzienlijk op te trekken en deze engagementen structureel vast te leggen voor de volgende jaren. In navolging van het nieuwe plan van de Europese Commissie en de enorme internationale noden moet België de inspanningen gevoelig verhogen.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

Deel dit artikel