Harmonisering Europese vennootschapsbelasting op lange baan

De Europese Commissie lanceerde op 25 oktober een nieuw voorstel voor hervorming van de vennootschapsbelasting. De huidige complexiteit en 'mismatch' tussen nationale belastingsystemen leidt tot misbruik door multinationals op zoek naar de laagste belastingen. In het voorstel ontbreekt echter een 'geconsolideerde' belastingbasis, essentieel in de internationale strijd tegen belastingontwijking.

Geen akkoord over consolidatie

Een 'gemeenschappelijke geconsolideerde belastingbasis voor vennootschappen' (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) zou een interessant instrument zijn tegen belastingontwijking. De winsten van een multinational worden dan op het niveau van de groep vastgelegd zodat het weinig zinvol wordt om winsten tussen vestingen te verschuiven, naar landen met een lagere belastingdruk. Bij gebrek aan akkoord onder de lidstaten, komt er voorlopig geen consolidatie en is de voorliggende richtlijn maar half werk (de CCTB-richtlijn mist de 'C' van consolidatie). Ondertussen vormt dit voorstel wel een eerste stap naar harmonisering van de vennootschapsbelasting, voor 11.11.11 een noodzakelijk proces om fiscale regels te vereenvoudigen en misbruik tegen te gaan.

Aandachtspunten

Het voorstel maakt niet helemaal komaf met een aantal fiscale lekkages als de quasi onbeperkte aftrekbaarheid van interestkosten en uitgaves voor onderzoek en ontwikkeling. Opvallend is ook dat de Commissie een systeem gelijkaardig aan de Belgische notionele interestaftrek - in het verleden sterk bekritiseerd omwille van misbruik en hoge fiscale kost - voorstelt, zij het met een andere aanpak en extra garanties tegen misbruik. De richtlijn beperkt zich bovendien tot de belastingbasis en raakt niet aan tarieven voor vennootschapsbelasting. Een harmonisering van tarieven is nochtans essentieel om de fiscale concurrentie tussen EU-landen effectief aan te pakken. Zolang dit niet gebeurt, gaat de tarievenwedloop verder in een 'race to the bottom'. Zo dreigt de Britse premier in het kader van de Brexit-onderhandelingen met een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 10 procent.

België voortrekker

Het is nu aan de Raad en het Parlement om het CCTB-voorstel goed te keuren. In de Raad doet Minister van Financiën Johan Van Overtveldt er goed aan dit voorstel te ondersteunen. Hij mag echter ambitieuzer zijn. In zijn 'Actieplan ter bestrijding van fiscale fraude', dat een uniforme EU-berekeningswijze én harmonisering van tarieven voor vennootschapsbelasting onderschrijft, ziet hij voor België een voortrekkersrol om 'de fiscale mazen van het net te sluiten'. Dit dossier biedt een mooie kans om dit waar te maken.

Sarah Van den Broucke

Deel dit artikel