Huiswerk voor België op de One Planet Summit in Parijs

11.11.11 vraagt concrete engagementen voor de klimaatfinanciering

Aan de vooravond van de One Planet Summit in Parijs roept 11.11.11 de Belgische regering op om meer bij te dragen voor klimaatfinanciering. Premier Michel moet met een ambitieuzer engagement naar de top gaan die georganiseerd wordt door de Franse president Macron. Ons land moet ook druk uitoefenen op de Wereldbank om haar investeringen in fossiele brandstoffen stop te zetten.

Op dinsdag 12 december organiseert president Macron met steun van de VN en de Wereldbank een internationale top met als inzet de financiering van het Akkoord van Parijs (2015). Macron wil duidelijke afspraken maken voor een solide financiële onderbouw van de klimaatinspanningen. Hij mikt daarbij zowel op publieke als private middelen.

België engageert zich momenteel tot 50 miljoen euro per jaar voor de internationale klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden (zoals aangekondigd op de klimaattop van Parijs in 2015). Dat is onvoldoende in het licht van de internationale afspraken waarbij de industrielanden samen 100 miljard US dollar beloofden tegen 2020. De afspraak is bovendien dat dit bedrag jaarlijks moet stijgen, wat voor het Belgische engagement evenmin het geval is.

De bijdrage van 2016 moet vanaf nu de bodem zijn en België moet een stijgend engagement formuleren.

Vorig jaar verdubbelde ons land wel zijn bijdrage tot 100 miljoen euro. Dat is een goede zaak. Maar de verdubbeling maakt geen deel uit van een structurele stijging. Het engagement van 50 miljoen euro blijft en het is niet duidelijk of de financiering in 2017 verder zal stijgen of eerder zal dalen. Die onvoorspelbaarheid maakt het voor de ontwikkelingslanden moeilijk om te plannen. Onze buurlanden dragen bovendien veel meer bij met bedragen van honderden miljoenen tot enkele miljarden euro.

De bijdrage van 2016 moet vanaf nu de bodem zijn en België moet een stijgend engagement formuleren.

Consequent investeren

11.11.11 vraagt ook dat de regering consequent is met de afspraken die in 2015 op de klimaattop werden gemaakt om alle financieringsstromen in lijn te brengen met koolstofarme en klimaatresistente ontwikkeling. Investeringen in fossiele brandstoffen kunnen dus niet langer.

11.11.11: "In ontwikkelingslanden zie je een schizofrene situatie waarin enerzijds internationale klimaatfinanciering wordt voorzien maar anderzijds fossiele brandstoffen worden gepromoot. Dat brengt de klimaatdoelstellingen in het gedrang."

De Wereldbank bijvoorbeeld, medeorganisator van de top, investeert nog steeds miljarden in fossiele brandstoffen. België moet er voor pleiten dat deze financiering ten laatste in 2020 stopt. De focus van investeringen in energie moet liggen op toegang tot duurzame energie voor iedereen.

Dirty Dozen

11.11.11 maakt deel uit van een globale campagne, de 'Big Shift'. Daarin pleiten we, samen met internationale organisaties en enkele van onze partnerorganisaties, voor een shift van financiering door de Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken, van fossiele brandstoffen naar duurzame energie voor iedereen. In het kader van de One Planet Summit publiceert de Big Shift een lijst van twaalf projecten waarin publieke financiering wordt gebruikt voor fossiele brandstoffen

Premier Michel kan morgen een verschil maken door zich te engageren voor een bijkomende engagement voor de klimaatfinanciering én zich uit te spreken tegen de fossiele investeringen van de Wereldbank. De verwachtingen voor deze top zijn hoog, België kan niet achterblijven op de rest van de wereld.

Op 1 december schreef Het platform klimaatrechtvaardigheid een brief aan Premier Michel over de de rol van België op de One Planet Summit

Platform klimaatrechtvaardigheid

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels