Minder dan een jaar voor een nationaal klimaat- en energieplan

België moet in het kader van de Europese Energie-Unie een Nationaal Klimaat- en Energieplan (NKEP) 2030 opstellen. Dat plan moet het Belgische klimaat- en energiebeleid integreren en de implementatie van de klimaatdoelstellingen voor 2030 voorbereiden. Het ontwerp van dat plan moet er liggen op 1 januari 2018, over minder dan een jaar dus. Het Platform Klimaatrechtvaardigheid roept de Belgische klimaat- en energieministers op om constructief en transparant samen te werken en geeft aanbevelingen voor het plan.

Gezamenlijke visie

België heeft nog elf maanden om dit werk tot een goed einde te brengen. De opdracht vraagt politieke wil, planning en vooral een goede samenwerking tussen de ministers. De verdeling over de gewesten van de klimaatdoelstellingen voor 2020 is alvast een voorbeeld van hoe het niet moet. Een focus op de eigen belangen en een gebrek aan visie leidde immers tot een vertraging van 5 jaar. Bij de gesprekken over het NKEP 2030 moeten de ministers vertrekken van een gezamenlijke langetermijnvisie op 2050.

Fossiele tijdperk voorbij

Om de doelstelling van het Akkoord van Parijs - de opwarming beperken tot ver onder 2 °C en streven naar een maximale opwarming van 1,5 °C - te halen, moet het plan uitgaan van een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen en nucleaire energie, zich houdende aan de geplande kernuitstap in 2025, en de invoering van 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Het moet dat vertalen in doelstellingen voor 2030 en voldoende flexibiliteit laten om de Belgische reductiedoelstelling te verhogen. De -35% die de Europese Commissie van België vraagt is immers gebaseerd op Europese doelstellingen die onvoldoende zijn in het kader van het Akkoord van Parijs. Ze zullen daarom onvermijdelijk nog verhoogd moeten worden.

Brede transitie

2030 vraagt zware uitstootreductie en dus meer ambitieuze maatregelen dan de 2020-doelstellingen. Isolatie van gebouwen en verbeterde energie-efficiëntie zijn, hoewel nog steeds belangrijk, niet langer voldoende. Een brede transitie is nodig waarbij beleid en projecten die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verlengen, zoals het gunstregime voor bedrijfswagens, of een negatieve impact hebben elders ter wereld, moeten uit den boze zijn.

Ruime verantwoordelijkheid

Het sleutelbegrip daarbij is beleidscoherentie. Het volledige Belgische beleid moet afgestemd worden op de klimaatdoelstellingen. Niet alleen grootschalige transport- of infrastructuurprojecten maar ook beleid inzake internationale handel, fiscaliteit, voedsel of ontwikkelingssamenwerking. België moet in het NKEP 2030 rekening houden met zijn internationale verantwoordelijkheid in het klimaatprobleem en de impact van zijn beleidskeuzes op de globale duurzame ontwikkeling.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

 

Deel dit artikel