NGO's vragen duidelijkheid rond hervestigingsbeleid Wereldbank

Protest in Thailand tegen een hydrodam

De Wereldbank gaf begin maart eindelijk toe dat haar hervestigingsbeleid voor mensen die omwille van Wereldbankprojecten inkomen, huis of grond verliezen, schromelijk tekort schiet. Net nu wil de Bank de waarborgen, de zgn safeguards, tegen negatieve effecten van investeringsprojecten afzwakken.

De vertrouwelijke rapporten, die op 4 maart door de Wereldbank werden vrijgegeven, dateren al van juni 2014. Die rapporten namen de door de Wereldbank gesteunde hervestigingsprojecten tussen 1990 en 2010 met meer dan 500 000 betrokkenen onder de loep.

Uit de rapporten blijkt dat de Wereldbank nauwelijks weet heeft van de impact van haar projecten op de betrokken bevolking, of de projecten de bestaande safeguards (waarborgen tegen de negatieve effecten van investeringsprojecten) respecteerden en of mensen die hun grond, huis of inkomen verloren enige vorm van billijke compensatie ontvingen.

NGO's hebben dat ook een brief geschreven naar de President van de Wereldbank, Jim Yong Kim, waarin ze vragen naar meer transparantie omtrent de hervestigingsbeleid van de Wereldbank.

Kernopdracht

Dit is een tweede grote deuk in het blazoen van de Wereldbank.

Eerder al bleek uit interne evaluaties dat de privéarm van de Bank, de International Finance Corporation (IFC),  voor een substantieel deel van haar portfolio geen idee heeft of de projecten enige bijdrage leveren in de strijd tegen  armoede. En laat armoedebestrijding nu net de kernopdracht zijn van het instituut Wereldbank. 

Mensenrechtenschendingen

Mensenrechtenorganisaties en andere organisaties klagen al jaren deze tekortkomingen aan en wijzen erop dat mensen vaak niet alleen van hun land verjaagd worden maar ook regelmatig het slachtoffer zijn van grove mensenrechtenschendingen.

Tot nu toe trachtte de Bank deze beschuldigingen steeds te minimaliseren, maar blijkbaar heeft men nu het geweer van schouder veranderd.

Sommigen beweren dat de recente onthullingen, onder meer door het International Consortium of Investigative Journalists, over mensenrechtenschendingen, doofpotoperaties en gedwongen verhuis hier niet vreemd aan zijn.

Gezocht: sterkere waarborgen

De recente onthullingen zijn extra verontrustend in het licht van de plannen van de Wereldbank om in de komende jaren vele extra miljarden te investeren in grote investeringsprojecten, vooral in Afrika. Daar dreigen opnieuw honderdduizenden mensen van hun grond te worden verdreven.

Het management van de Wereldbank stelde alvast een actieplan op. Maar een actieplan is zinloos als de normen voor de nieuwe Safeguards drastisch naar beneden worden gehaald. En dat zal zeker het geval zijn als de huidige ontwerptekst niet grondig wordt gewijzigd.

Weg met de achterafkamertjes

Het is dus noodzakelijk en dringend om de komende maanden de druk voor betere safeguards op te voeren. 

Alle aandeelhouders moeten hun stem laten horen en hun standpunten publiek maken. Deze hervorming is te belangrijk om te worden besproken in achterafkamertjes.

We vragen dan ook dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt om de standpunten van ons land ten aanzien van deze eerste ontwerptekst publiek te maken.

Een ideale gelegenheid voor meer transparantie omtrent de Belgische standpunten in de Wereldbank en bij uitbreiding een democratischer Wereldbank.

Pol Vandevoort 

Deel dit artikel