Premier Michel in Israël en Palestina: reactie 11.11.11

Premier Michel bezocht van 6 tot 8 februari Israël en Palestina. Zijn bezoek kwam er op een cruciaal moment. De sluipende Israëlische annexatie van Palestina bereikt ongekende hoogten. De premier veroordeelde de expansie en werd op de vingers getikt voor een ontmoeting met een belangrijke Israëlische mensenrechtenorganisatie. Vraag is of dat genoeg zal blijken.

Premier Michel ontmoette tijdens zijn bezoek de Israëlische mensenrechtenorganisaties Breaking the Silence en B'tselem, wat de toorn van de Israëlische Premier Netanyahu opwekte. Michel veroordeelde ook de Israëlische nederzettingenexpansie en de aanname van een Israëlische wet die verschillende nederzettingen en "outposts" retroactief legaliseert. Ook de Hoge EU-buitenlandvertegenwoordiger Mogherini uitte afgelopen week haar bezorgdheid.

Catastrofaal signaal

Zolang Europa geen concrete gevolgen verbindt aan het Israëlische annexatiebeleid zullen verbale veroordelingen echter weinig indruk maken in Israël. Wat erger is: in plaats van Israël te bestraffen voor zijn veelvuldige schendingen van het internationaal recht staat de EU op het punt om de bilaterale relaties met Israël te versterken. In de komende maanden vindt mogelijk een EU-Israël Associatieraad plaats waarbij de banden met Israël verder zouden worden aangehaald. Op een moment dat Israël duidelijk te kennen geeft zich niets van het internationaal recht aan te trekken, zou zo'n versterking een catastrofaal signaal sturen.

Prijs aan blijvende bezetting

In plaats van Israël te belonen voor zijn blijvende bezetting van Palestina, moet het land duidelijk worden gemaakt dat er een prijs aan verbonden is. België moet zich daarom blijven verzetten tegen het organiseren van een nieuwe EU-Israël Associatieraad. Zolang Israël het internationaal recht niet respecteert, kan er geen sprake zijn van een versterking van de bilaterale relaties met Israël.

Integendeel: België kan in navolging van een recente VN-Veiligheidsraadresolutie werken aan de verdere uitbouw van een Europees "differentiatiebeleid", waarbij Israëlische nederzettingen systematisch worden uitgesloten uit de politieke, economische en financiële relaties tussen Europa en Israël. Dergelijk differentiatiebeleid wordt ook gevraagd door de Europese ambassadeurs in Oost-Jeruzalem en het Belgische parlement.

Willem Staes
Beleids- en partnermedewerker Midden-Oosten

Deel dit artikel