Het EU-VS handelsakkoord (TTIP): een Trojaans paard

Op 4 februari hielden Europese ngo's een protestactie op het Schumanplein. Zij stelden TTIP voor als een Trojaans paard dat onze democratische regelgeving zal ondermijnen. Daarbij doelden zij niet alleen op de ondertussen beruchte investeerder-staat geschillenregeling, maar ook op de al even zorgwekkende "regelgevende samenwerking". 11.11.11 deed mee.

Regelgevende convergentie of verlaging?

In TTIP gaat het er vooral om aan welke voorwaarden producten en diensten moeten voldoen om toegang te krijgen tot elkaars markt. Bedrijven en onderhandelaars zien de verschillen in reglementering in de EU en de VSA worden als handelsbelemmeringen die moeten weggewerkt worden.

Er zijn meerdere manieren waarop de regelgeving naar elkaar kan toegroeien. Maar tenzij telkens de hoogste norm als gemeenschappelijke norm wordt genomen zal er bij een van beiden normverlaging ontstaan. En laat de EU nu net de meeste hogere sociale, milieu- en gezondheidsnormen hebben.

Geen normverlagingen in TTIP, maar wel op basis van TTIP

In antwoord op de vele protesten benadrukt de Europese Commissie dat ze niet van plan is om Europese normen te verlagen zoals bijvoorbeeld het verbod op GGO's of hormonen of het preventief gebruik van antibiotica. Maar telkens er een onderhandelingstekst uitlekt blijken er toch normverlagingen in te zitten.

Bovendien werken de onderhandelaars aan een ingewikkeld systeem dat beide kanten verplicht om in de toekomst alle wetgeving en uitvoeringsbesluiten vooraf aan elkaar voor te leggen zodat nieuwe regelgeving "niet onnodig belastend" is, "de concurrentie bevordert" en "de handel en investeringen vergemakkelijkt".

Handel als hoogste goed?

TTIP zal dus bepalen dat alle regelgeving voortaan zo weinig mogelijk handel verstorend is en dus niet zo weinig mogelijk milieu verstorend of zo weinig mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Bovendien beperkt deze "Regelgevende Samenwerking" zich niet tot nieuwe regelgeving of tot het Europese en Amerikaanse centrale beleidsniveau. Het laat ook toe om bestaande wetgeving en regelgeving te herzien en is het de bedoeling om het systeem uit te breiden tot alle 28 Europese lidstaten en 50 Amerikaanse deelstaten en misschien zelfs tot het sub-nationale niveau.

11.11.11 vindt dat handelsakkoorden die onderhandeld worden achter gesloten deuren geen normen en regels kunnen opleggen aan onze besluitvorming of beperkingen aan de verworvenheden van ons sociaal en milieubeleid. Bovendien mag de rol van parlementen niet beperkt worden tot het nemen of het laten van het akkoord. Het handelsbeleid moet dringend transparanter en democratischer worden anders blijven we Trojaanse paarden binnenhalen.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handelsbeleid en campagne voedsel

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels