TTIP-leeskamer biedt weinig vooruitgang

ttip-reading-room-access-denied-nottip

In alle Europese hoofdsteden worden beveiligde leeskamers ingericht waar regeringsvertegenwoordigers en parlementsleden TTIP-onderhandelingsteksten kunnen inkijken. Europese Commissaris Malmström noemde dit in het Vlaamse parlement een "immense vooruitgang".

11.11.11 is het hier niet mee eens. De Belgische leeskamer is minder toegankelijk dan bijvoorbeeld de Duitse. 11.11.11 pleit ervoor dat Belgische parlementsleden de onderhandelingsteksten gewoon in hun mailbox krijgen – net als hun Europese collega's.

Een stap vooruit: Europese onderhandelingsvoorstellen zijn publiek

De Europese Commissaris noemt de TTIP-onderhandelingen de meest transparante ooit. Er is namelijk een Adviesgroep opgericht waar een dozijn vertegenwoordigers van het middenveld op de hoogte gehouden worden van de onderhandelingen en de Commissie publiceert haar onderhandelingsvoorstellen.

Dat laatste is inderdaad een stap vooruit. Voor de TTIP-protesten deed de Commissie dit nooit. In september heeft ze beloofd het voortaan voor alle onderhandelingen te doen. Wel krijgt de adviesgroep niet veel meer te horen dan wat er doorgaans op Commissie de-briefings verteld wordt, alleen wat vroeger.

Een stap achteruit: de geconsolideerde onderhandelingsteksten zijn geheim

"Geconsolideerde onderhandelingsteksten" zijn teksten die doorgaans voorstellen van beide partijen bevatten en die door beiden erkend worden als de teksten waar ze samen op verder werken. Maar de VS wil niet dat haar standpunten bekend worden en verbiedt dat haar voorstellen worden gedeeld met de lidstaten of de Europese of nationale parlementen. De VS gaf uiteindelijk –bij wijze van proef- toelating dat de teksten via een beveiligd intranet beschikbaar zijn voor Europarlementsleden en voor beveiligde leeskamers in de hoofdsteden.

Dit is een stap achteruit ten aanzien van alle onderhandelingen die de EU ooit gevoerd heeft. Normaal krijgen regeringen, de commissie handel van het Europees parlement en meerdere nationale parlementsleden deze documenten gewoon per e-mail.

Ongelijke behandeling in de lidstaten

Sinds enkele weken worden er nu in de EU hoofdsteden leeskamers geopend, maar die zijn niet allemaal even toegankelijk. In België mogen de vaste leden van de parlementaire commissies buitenlandse zaken van de zes parlementen de documenten gaan inkijken. Ze moeten zich eerst aanmelden, dan moeten ze een document aanvragen, dat wordt dan klaargelegd in de leeszaal waar ze het mogen inkijken als ze eerst hun GSM of smartphone afgeven en een verklaring van geheimhouding ondertekenen. De leeszaal kan vier personen tegelijk invangen en is 2 maal per week 2 uur open. Gezien de zes commissies ongeveer 85 parlementsleden tellen duurt het dus 10 weken vooraleer ze 1 document gezien hebben.

In Duitsland staan alle documenten op computers zonder internetverbindingen, is de leeszaal 2 maal per dag open en voor 8 personen tegelijk.

België hinkt achterop

In Duitsland bestaat er een traditie dat de parlementsleden gewoon alle teksten krijgen die het Europees parlement ook krijgt. In België niet. De Belgische regeringen informeren en consulteren hun parlementen (en ook het middenveld) niet systematische over handelsonderhandelingen.

11.11.11 vindt dat het tijd wordt dat België op dat vlak een inhaalbeweging maakt. Trouwens: waar is al die geheimhouding voor nodig? "Om de onderhandelingen vlotter te doen verlopen", is het standaard antwoord. Maar vlot betekent in dit geval simpelweg minder democratische controle.

 

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

Deel dit artikel