"Verbod op nieuwe palmolieplantages is een begin"

Astrid Puspitasari van 11.11.11-partner Sawit Watch

"Wij willen vooral dat onze gemeenschappen ten minste hun rechten kennen." Astrid Puspitasari is heel duidelijk als ze het over de doelstellingen van Sawit Watch heeft. Deze Indonesische organisatie, een partner van 11.11.11, zet zich in voor de rechten van de plaatselijke bevolking.

Veel mensen worden immers geconfronteerd met palmolieplantages die oprukken in hun woongebied. Daardoor verliezen ze hun werk en moeten ze verhuizen of zelfs hun grond afstaan. Bovendien werden miljoenen hectaren land in brand gestoken om klaar te maken voor de palmolieteelt. Dat leidde tot enorme CO2-emissies en op piekmomenten tot gigantische luchtvervuiling. Zo werden ook het milieu en het klimaat actieterreinen van Sawit Watch.

ASEM

Astrid was onlangs aanwezig op de Europees-Aziatische burgertop  AEPF in Gent. Daar wisselden medewerkers van middenveldorganisaties uit zowel Azië als Europa onder meer ervaringen uit. De bijeenkomst leidde ook tot een gezamenlijk memorandum met aanbevelingen. Dit legden ze voor op de ASEM12-top van Aziatische en Europese regeringsleiders.

De Indonesische president tekende onlangs een wet die de aanleg van nieuwe plantages verbiedt gedurende zeker 3 jaar

Verbod op plantages

"We willen een zo groot mogelijke impact hebben", zegt Astrid. En soms lukt dat aardig. Zo tekende de Indonesische president in september jl. een wet die de uitbreiding van bestaande palmolieplantages en de aanleg van nieuwe verbiedt gedurende zeker 3 jaar. "Dat is een goede zaak", vindt Astrid, "maar ik wil toch eerst zien hoe nauwgezet deze maatregel  uitgevoerd zal worden. Bovendien verandert er nog niets aan de gebrekkige sociale rechten op de plantages."

Een stem

Het was rond die laatste thematiek dat Sawit Watch eind jaren '90 werd opgericht. De Indonesische regering gaf namelijk vergunningen aan grote bedrijven om land van kleine boeren in te nemen en te gebruiken om bijvoorbeeld palmolieplantages aan te leggen. Hele groepen boeren verloren daardoor hun grond zonder compensatie en wisten niet wat ze daartegen konden beginnen. 

Ze hadden immers geen officiële documenten die bewezen dat de grond van hen was. Zo kwam meer dan 20 miljoen hectare grond in handen van privé- en staatsbedrijven. Sawit Watch gaf de kleine boeren een stem.

Sociale rechten

"Naast het moratorium op de uitbreiding van palmolieplantages is er op sociaal vlak nog erg veel werk aan de winkel", zegt Astrid. "De meeste palmoliebedrijven betalen hun werkgevers onder het minimumloon, dus minder dan 5 euro per dag. Soms moeten de vrouw en kinderen van de plukkers meewerken om de quota te halen. Bovendien gaat het dikwijls om kwetsbaar en ongezond werk. Er wordt veel gesproeid in de plantages, terwijl er nauwelijks beschermkledij voorhanden is."

De consumenten in Europa moeten weten waar de palmolie vandaan komt

Goede arbeidswetten

De volgende jaren zet Sawit Watch verder in op goede arbeidswetten voor de plantages. De organisatie zal er ook op toezien dat het moratorium op de uitbreiding van palmolieplantages overal wordt uitgevoerd. Astrid deed daarvoor alvast inspiratie op in Gent. "We ontmoetten andere organisaties die met palmolie bezig zijn en de onderlinge solidariteit is zeer groot. Het is belangrijk dat we onze strijd in Indonesië met de rest van de wereld kunnen delen. De consumenten in Europa moeten weten waar de palmolie vandaan komt. Het is een product waarvoor veel arbeidsrechten geschonden worden."

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels