Water is een mensenrecht, geen koopwaar


11.11.11 vraagt ondubbelzinnige resolutie van Belgische Parlement

In november 2003 nam kamervoorzitter De Croo meer dan 50.000 handtekeningen in ontvangst, bijeengebracht tijdens de 11.11.11-campagne van 2003. De ondertekenaars vroegen expliciet aan het parlement om de controle over het waterbeheer niet uit handen te geven. Water is geen koopwaar en landen in het zuiden mogen niet gedwongen worden om hun watervoorziening te privatiseren. Daarom eisen we nu een parlementaire resolutie die duidelijk stelt dat water niet in de GATS (Algemeen akkoord over handel in diensten) akkoorden thuis hoort.


In Vlaanderen loopt de drinkwatervoorziening op wieltjes: toegang voor iedereen, hoge kwaliteitsnormen en betaalbare prijzen. Het contrast met de ontwikkelingslanden kan niet groter zijn. "Wat zou u drinken als u geen water kon betalen?" is daarom de vraag die dit jaar centraal staat in de 11.11.11-campagne. Terwijl Wereldbank en Wereldhandelsorganisatie sterke druk uitoefenen om de watervoorzieningen te privatiseren krijgen wij uitsluitend verontrustende berichten. Bijvoorbeeld vanuit de Filippijnen waar de watervoorzieningen sinds 1997 geprivatiseerd zijn: prijsstijgingen tot 400%, uitbraak van cholera na het drinken van vervuild water enz. Het Belgische parlement moet zich uitspreken tegen het privatiseren van de watervoorziening en op die manier richting geven aan de Belgische onderhandelaars ter zake.

Water is een basisrecht. Nochtans hebben 1,5 miljard mensen geen toegang tot drinkwater en sterven er elke minuut 5 kinderen als gevolg van onzuiver water. Privatisering is niet de zaligmakende oplossing voor dit nijpende probleem. Ook uit Bolivië, Ghana, Zuid-Afrika en andere landen ontvangt 11.11.11 negatieve berichten: watertoegang van 1 à 2 uur per dag, enorme prijsstijgingen enzovoort. Telkens achteruitgang in de dienstverlening en hogere prijzen.

11.11.11 verzet zich daarom tegen het GATS-akkoord (Algemeen akkoord over handel in diensten) dat aan ontwikkelingslanden vraagt hun watermarkt open te gooien. Met deze campagne vraagt 11.11.11 de financiële steun van alle Vlamingen in haar strijd voor water als basisrecht. Via de gemeenten wil 11.11.11 ook een signaal geven naar de federale en Europese overheden om deze problematiek op te pakken. De gevolgen van liberaliseringakkoorden zijn op het lokale niveau immers vaak het eerst voelbaar. En net zoals Zuiderse landen wordt dit niveau op een ongelijke manier betrokken in de liberaliseringonderhandelingen. Deze campagne vragen 11.11.11 -vrijwilligers hun gemeenteraden om een motie te ondertekenen waarin gevraagd wordt om water uit de Gats-onderhandelingen te weren. Hiermee kunnen ook de Steden en gemeenten zich solidair verklaren met het Zuiden.

Meer informatie:
- 11.11.11 campagne 2004: www.11.be/campagne

Deel dit artikel