Lokaal mondiale beweging

Mondiale verandering begint lokaal. Daarom ondersteunen wij mensen die op lokaal vlak actie ondernemen en zo hun medeburgers in beweging brengen voor een rechtvaardigere wereld.  

Ook mensen die zelf een project opzetten in het Zuiden, 4de pijlers, kunnen rekenen op onze steun.