Contacteer het team Lokaal Mondiaal Beleid

Contacteer het team Lokaal Mondiaal Beleid

Het lokale bestuur en het 'middenveld', al dan niet verenigd in een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), vormen de ideale tandem voor een gedragen lokaal Noord-Zuidbeleid.

Doe een beroep op het team Lokaal Mondiaal Beleid van 11.11.11

Een team Lokaal Mondiaal Beleid van 11.11.11 ondersteunt de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de betrokken schepenen en ambtenaren, om in elke gemeente een degelijk en dynamisch noord-zuidbeleid uit te bouwen.

Het team Lokaal Mondiaal Beleid volgt het beleid op van de Vlaamse en federale regering en overlegt met de provinciale overheid. De provincie Oost-Vlaanderen zorgt daarenboven voor een extra halftijdse ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid op haar grondgebied.

Verder werkt het team Lokaal Mondiaal Beleid samen met het Vierdepijlersteunpunt, de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten en de FairTradeGemeente-campagne.

Het team Lokaal Mondiaal Beleid ontwikkelt vormingen en publicaties die vrijwilligers en ambtenaren informeren en inspireren.

Contacteer het team Lokaal Mondiaal Beleid voor:

  • Vragen over de impact van provinciale, Vlaamse of federale beslissingen op jouw gemeentelijk beleid
  • Het opstarten van een GROS in je gemeente
  • Hulp bij de opmaak van een (nieuw) subsidiereglement
  • Publicaties en vormingen
  • Opstart van de campagne FairTradeGemeente
  • Extra dynamiek in jouw GROS

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze 3-maandelijkse nieuwsbrief

Gelieve je voornaam in te vullen
Gelieve je familienaam in te vullen
Gelieve je postcode in te vullen
Gelieve je gemeente in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
 
Vink dit vakje aan om je in te schrijven

Velden met een zijn verplicht in te vullen

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel