Laat je inspireren

Laat je inspireren

Noord-Zuid in je gemeente. Laat je inspireren

Goede voorbeelden werken inspirerend. Uit deze praktijkbundel blijkt dat de GROS vaak een creatief broeinest is voor originele en krachtige Noord-Zuidinitiatieven.

We verzamelden 26 lokale initiatieven die gemeenten en hun middenveld op het getouw zetten om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in eigen gemeente te verbreden en te versterken.

Laat je inspireren om Noord-Zuid ook in je gemeente verder uit te bouwen.

 

Deel dit artikel