Vormingsaanbod

Wil je mee nadenken over duurzame mondiale oplossingen en heb je interesse voor noord-zuidvraagstukken? Heb je een eigen project in een ontwikkelingsland of ben je lid van een adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking?

11.11.11 biedt enkele vormingen aan voor 4de pijlerorganisaties, leden van de adviesraden voor ontwikkelingssamenwerking of iedereen die interesse heeft in noord-zuidthema's.

De vormingen kunnen aangevraagd worden bij het 4de pijlersteunpunt - info@4epijler.be of bij het team Lokaal Mondiaal Beleid – lokaalmondiaal@11.be

 

Projectwerking

Projectwerking: Hoe bouw je een duurzaam en gestructureerd project op in het Zuiden?

Een project in het Zuiden is niet altijd even eenvoudig. Je begint er enthousiast aan, maar gaandeweg word je geconfronteerd met heel wat vragen. Dat heeft vaak te maken met de manier waarop je het project opbouwt: Hoe heb je het probleem in kaart gebracht? Met wie ga je samenwerken? Welke fase doorloopt een project en hoe maak je een plan?

Natuurlijk spelen er ook heel wat elementen mee uit de omgeving van je project waar je geen vat op hebt. Aan de hand van praktische oefeningen vanuit je eigen project ontdek je hoe je je werking stap voor stap opbouwt. Daarbij komt ook de vraag wat je wil bereiken met je initiatief. De workshop reikt je een aantal instrumenten aan om tussendoor te evalueren hoe ver je staat.

 • Begeleiding: Birgit De Clerck en Nancy Jaspers (Camino consult)
 • Voor wie: Basisworkshop voor wie met een project start en wie al een tijdje bezig is en wil stilstaan bij troeven en mogelijkheden van zijn project.
 • 2 dagdelen (optie: 3 dagdelen met vervolgmoment)


Basisvormingsreeks voor diasporagroepen: Hoe realiseer ik een succesvol project in mijn thuisland?

'Hoe realiseer ik een succesvol project in mijn thuisland?' is een basisvormingsreeks voor zelforganisaties en diasporagroepen die een ontwikkelingsproject (willen) opzetten. Tijdens drie of vier vormingsavonden worden alle aspecten samen bekeken: projectopbouw, communicatie, netwerking en fondsenwerving. Ruimte voor uitwisseling is er ook.

De vormingen worden in het Nederlands gegeven met mogelijkheid om af en toe in het Frans of Engels te communiceren.

 • Begeleiding: Marie-Therese Zerbo, lesgeefster uit Burkina Faso met veel ervaring in projectwerking op het terrein, samen met het 4de Pijlersteunpunt
 • Voor wie: personen met een migratieachtergrond die een 'eigen' ontwikkelingsproject (willen) opzetten
 • 3 of 4 dagdelen

Omgaan met de wereld rond je project en met corruptie - NIEUW

Je project is geen eiland. Er zijn andere instanties rond je project die een rol spelen, zoals de lokale gemeenschap, de lokale overheden, hogere overheden, bedrijven…

Hoe betrek je die ‘anderen’ bij je project? Wat als er actie op sociaal of politiek vlak nodig is? Welke rol spelen jullie en jullie partnerorganisatie? Het is niet ondenkbaar je ook met corruptie geconfronteerd wordt. Corruptie bestaat in vele vormen. Hoe ga je daar mee om en hoe biedt je weerstand? Hoe haal je je slag toch thuis? Tijdens de workshop krijg je tips en tricks aangereikt en leren we van de ervaringen van anderen.

 • Begeleiding : Johan Cottenie, gewezen hoofd van de Zuiddienst van 11.11.11 en ex-directeur van de ngo-federatie, heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van projecten in het Zuiden.
 • Voor wie: 4de Pijlers, Gros leden en iedereen die geïnteresseerd is om zicht te krijgen hoe je een project beter kan inbedden en welke valkuilen je moet vermijden.
 • 1 dagdeel

Hoe schrijf je een goed projectdossier?

Om subsidies aan te vragen of om je project voor te stellen aan een sponsor heb je een goed projectdossier nodig. In elk aanvraagformulier voor subsidies komen grotendeels dezelfde vragen terug. Maar hoe moet je die vragen interpreteren en wat wil de subsidiegever van je vernemen? Hoe formuleer je je antwoorden bondig en ter zake? Welke informatie moet je verzamelen om een goed beeld te geven van je project en om de verkregen subsidie achteraf te verantwoorden?

De workshop vertrekt van het concrete subsidiereglement van je gemeente of provincie. Stap voor stap en met praktische oefeningen bekijken we wat de subsidiegever van je wil vernemen en hoe hij een duidelijk beeld krijgt van je project.

 • Begeleiding: Ilse Renard – Isix consulting
 • 1 dagdeel

Werken met weeskinderen en straatkinderen: van kinderproject tot kinderrechtenproject

Uitwisselings- en ontmoetingsavond voor projecten die werken met kinderen. Met een aantal concrete getuigenissen van 4de pijlers, uitwisseling van ‘good’ en ‘bad’ practices’ en aandachtspunten en valkuilen voor het werken met kinderen vanuit de ervaringen van KIYO, Better Care Network en concrete 4de Pijlers.

 • Begeleiding: KIYO, 4de Pijlersteunpunt, Mirjam Vossen/Better Care Network
 • Voor wie: Voor wie al een tijd bezig is met zijn project en al een stapje verder staat
 • 1 dagdeel

Intercultureel samenwerken in het Zuiden

Een project opzetten in het Zuiden is niet vrijblijvend. Elke stap die je zet, grijpt in in het leven van anderen en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Maar hoe leer je de leefwereld van die ‘andere’ goed begrijpen en juiste inschatten. Culturele verschillen en verschillen in verwachtingspatronen staan dikwijls in de weg van een duurzame samenwerking met onze partners in het Zuiden.

Tijdens de workshop ontdekt je aan de hand van sprekende voorbeelden uit het Zuiden, praktische oefeningen en het uitwisselen van ervaringen hoe je jezelf een aantal ‘interculturele competenties’ eigen maakt. En je krijgt een aantal tips en technieken aangereikt die je helpen om een goede en duurzame band op te bouwen met de mensen rond je project.

 • Voor wie: Voor iedereen die ooit wel eens naar het Zuiden trekt om er mensen te ontmoeten.
 • 1 dagdeel (optie: 2 dagdelen – met meer ruimte voor uitwisseling en praktische oefeningen – 3 dagdelen: een traject met als derde deel een ‘terugkommoment’ waarin de deelnemers de ervaringen van hun terreinbezoek samenbrengen).

Onderwijs in het Zuiden

Belang en evolutie van het onderwijs in het Zuiden. Aandachtpunten bij de opstart, uitbouw en verzelfstandiging van onderwijsprojecten.

 • Begeleiding: ism met Leraars zonder Grenzen/Willy De Bisschop
 • 1 dagdeel

Duurzaamheidsscan: Hoe duurzaam (toekomstbestendig) is je project?

Je streeft er naar dat je project ook in de toekomst een verschil blijft maken; dat je project op termijn op eigen benen kan staan en kan blijven voortbestaan, ook als jullie het niet meer actief ondersteunen. Maar hoe doe je dat? En hoever staat je project op dit vlak.

Duurzaamheid heeft natuurlijk vele aspecten. Met de duurzaamheidsscan leer je in te schatten waar je project zich situeert en krijg je instrumenten aangereikt waarmee je stappen kan zetten naar een grotere duurzaamheid.

 • Begeleiding: Birgit De Clerck en Nancy Jaspers (Camino consult)
 • Voor wie: Voor wie al een tijd bezig is met zijn project en al een stapje verder staat
 • 1 dagdeel

Mondiaal beleid

Wegwijs in ontwikkelingssamenwerking: Hoe zit die wereld van de ontwikkelingssamenwerking in elkaar?

Hoe zit de wereld van de ontwikkelingssamenwerking in elkaar? Welke visies bestaan er en hoe zijn die geëvolueerd? Welke plaats verdient de klassieke ontwikkelingssamenwerking in onze veranderende wereld? Welke rol spelen overheden, ngo’s en 4de pijlerinitiatieven in noord en zuid en welke keuzes maken ze?

Je ontdekt hoe je project hierin past en waar je terecht kan voor informatie en steun. En je krijgt een antwoord op alle kritische vragen die je ooit over ontwikkelingssamenwerking wilde stellen.

 • Begeleiding: 4de Pijlersteunpunt
 • Voor wie: medewerkers 4de pijlers, GROS-leden, ngo-vrijwilligers, studenten, …
 • 1 dagdeel

Het ABC van het lokaal mondiaal beleid

Ontwikkelingssamenwerking lokaal
Een basiscursus over de diverse aspecten van het lokale beleid ontwikkelingssamenwerking: visie, pijlers, actoren, fundamenten, taken en bevoegdheden, financiële ondersteuning, actuele campagnes en evoluties, uitdagingen, lokale samenwerking en praktijkvoorbeelden.

 • Begeleiding: 11.11.11
 • Voor wie: GROS met veel nieuwe leden, pas opgerichte GROS of groepen die in de toekomst een GROS willen oprichten.
 • 1 dagdeel

De GROS in de praktijk

Wat zijn de basisvoorwaarden voor een sterke adviesraad?
Een infosessie over de diverse aspecten van een GROS-werking: lokale koepel, rol van de GROS, opdrachten, instrumenten, lokale samenwerking, uitdagingen. Praktijkvoorbeelden en tips staan centraal. Daarnaast staan we vooral stil bij de functies advies, ondersteuning en sensibilisering, en reiken we concrete voorbeelden aan.

 • Begeleiding: 11.11.11
 • Voor wie: GROSsen die op zoek zijn naar een nieuwe dynamiek en nood hebben aan tips en inspiratie om hun werking te versterken.
 • 1 dagdeel

Van Noord-Zuid naar Mondiaal

Think Global, act local.
Zijn de thema’s waar we momenteel bezig zijn de thema’s die vandaag de dag actueel leven? Via een spel denken we na over welke mondiale problemen ons raken, welke verantwoordelijkheid onze gemeente kan opnemen en hoe we hen als adviesraad kunnen stimuleren in het voeren van een ambitieus lokaal mondiaal beleid.

 • Begeleiding: 11.11.11
 • Voor wie: GROS-leden
 • 1 dagdeel

Kennismaking met de duurzame ontwikkelingsdoelen – NIEUW

Van MDG’s naar SDG’s
Eind september 2015 engageerden wereldleiders zich tot een nieuwe duurzaamheidsagenda met 17 concrete doelstellingen (de Sustainable Development Goals of SDG’s), gaande van armoedebestrijding, onderwijs, water, gendergelijkheid tot duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede. Het opzet is grootser dan de Millenniumdoelstellingen (MDG’s), waar de focus lag op armoedebestrijding. Met dit nieuwe kader beloven wereldleiders tegen 2030 een meer rechtvaardige, duurzamere en vreedzamere wereld.

België engageerde zich om deze agenda te realiseren. Dus ook Vlaamse steden en gemeenten zullen een inspanning moeten leveren. Tijdens deze workshop maken we kennis met de duurzame ontwikkelingsdoelen en inspireren we elkaar hoe we deze concreet aan de slag kunnen binnen onze gemeente.

 • Begeleiding: 11.11.11
 • Voor wie: GROS-leden en leden van andere adviesraden, schepenen, ambtenaren
 • 1 dagdeel

De ideale 4de pijler of GROS

Beeldvorming en communicatie

Hoe maken we ons project bekend en hoe bouw je een band op met je publiek?
Een publiek overtuigen van jouw project. Dat moet kort, krachtig en enthousiasmerend zijn. Maar hoe kies je de juiste woorden en beelden op je website in je flyer of tijdens een presentatie? Hoe breng je het Zuiden en de mensen met wie je samenwerkt positief en respectvol in beeld?

We gaan na hoe woorden en beelden werken, welke ‘frames’ er bestaan en hoe je die met simpele ingrepen kan overstijgen. Waar hou je best rekening mee in folders en nieuwsbrieven, op je website en sociale media of bij persoonlijk contacten? En welke troeven heb je om een netwerk rond je project op te bouwen? Breng ook je eigen folder mee, want we sleutelen samen aan jouw concrete ‘verhaal’.

 • Begeleiding: 4de Pijlersteunpunt
 • Voor wie: 4de pijlers, GROS-leden, ngo-vrijwilligers, studenten en iedereen die bezig is met communicatie vanuit een kleine vereniging.
 • 1 dagdeel

Sociale media en sociale netwerken

Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram: sociale media zijn niet meer weg te denken. Maar wat kunnen ze betekenen voor jouw project? Welke strategieën werken om ze succesvol te gebruiken? En wat kan de impact ervan zijn?

Verwacht geen praktische stap voor stap-cursus, maar wel een interactieve sessie waarbij, na een algemene inleiding, de nodige voorbeelden en communicatiestrategieën aan bod komen. Er wordt ook tijd voorzien om je eigen online communicatiekanalen onder de loep te nemen.

 • Begeleiding: Kristof D’hanens - Mediaraven vzw,
 • Voor wie: Voor wie al wat vertrouwd is met sociale media, maar de mogelijkheden die het biedt voor zijn project verder wil ontdekken.
 • 1 dagdeel

Fondsenwerving

Succesvol fondsen werven vraagt een planmatige aanpak. Deze workshop verkent een aantal mogelijkheden om fondsenwerving voor je project meer strategisch op te bouwen. Waarom heb je nu eigenlijk middelen nodig en hoe vertel je dat aan potentiële donoren? Waar vind je donoren en hoe bouw je een relatie met hen op? Hoe organiseer je je intern om fondsenwerving succesvol aan te pakken?

 • Begeleiding: Ilja De Coster
 • Voor wie: basisworkshop voor iedereen die betrokken is bij fondsenwerving vanuit een kleine vereniging
 • 1 dagdeel

Vrijwilligerswerking

Werven en onthalen van vrijwilligers en de meerwaarde voor 4de pijlerinitiatieven
Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor 4de pijlerinitiatieven. Aan de hand van oefeningen en reflectie staat deze interactieve vorming stil bij het belang vrijwilligers en welke rol ze kunnen spelen in je organisatie. We kijken vanuit een bril van hedendaags vrijwilligerswerk naar het werven van vrijwilligers. Wat is een haalbaar takenpakket voor je vrijwilligers? Hoe kan ik vrijwilligers enthousiast maken en behouden? We zoeken samen naar ingrediënten die jullie vrijwilligerswerking een stap vooruit kunnen helpen.

 • Begeleiding: Geert Van Sieleghem, Gunter Loos - Kwadraet
 • 1 dagdeel

De 4de pijler zakelijk bekeken

VZW-wetgeving en organisatiestructuur
Het starten of uitbouwen van een 4de Pijlerinitiatief heeft ook zakelijke aspecten. De workshop gaat in op de regelgeving rond vzw’s en feitelijke verenigingen. Welke administratieve verplichtingen zijn er? Wat is het verschil tussen vzw en feitelijke vereniging? Hoe zit het met de boekhouding en fiscale richtlijnen? Waar moet je op letten wanneer je vrijwilligers inschakelt? Deze en andere vragen krijgen een antwoord in een praktische handleiding voor 4de pijlers en feitelijke verenigingen.

 • Begeleiding: Isabel De Meyere, directeur van het Vlaams Studie en Documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC).
 • Voor wie: Voor iedereen die betrokken is bij een feitelijke vereniging of vzw
 • 1 dagdeel

Boekhouding en het financiële beheer van je project

Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je die eenvoudig en efficiënt?

De workshop maakt je wegwijs in het financiële beheer van je project en beantwoordt al je concrete vragen hierover. Je verneemt wat je moet verantwoorden, hoe je gegevens best verzamelt en bijhoudt, welke documenten belangrijk zijn en hoe je hierover goede afspraak maakt met je partners hier en in het Zuiden.

Begeleiding:  Vereniginginfo.be
Voor wie: voor iedereen die betrokken is bij een feitelijke vereniging of vzw
1 dagdeel

De 4de Pijler: uitwisselings- en discussiemoment op maat

Filmvoorstelling ‘De Bijsluiter van Goed Doen’
Hoe zit de 4de Pijler in elkaar? Wat zijn over het algemeen de sterktes en de valkuilen van een 4de Pijlerwerking? En welke plaats hebben 4de Pijlers binnen ontwikkelingssamenwerking? Op verzoek begeleiden de medewerkers van het 4de Pijlersteunpunt graag een ontmoetings-en uitwisselingsmoment, uitgewerkt op maat van je regio of gemeente en vertrekkend van jullie vragen. Dit kan gecombineerd worden met een filmvoorstelling van de Nederlands documentaire ‘De Bijsluiter van Goed Doen.”, die heel wat stof tot discussie biedt over de sterktes en valkuilen van 4de Pijlers

 • Begeleiding: 4de Pijlersteunpunt
 • Voor wie: 4de Pijlers, ngo-vrijwilligers, GROS-leden, ambtenaren en andere geïnteresseerden
 • 1 dagdeel

Sociaal ondernemen

Investeren is het nieuwe geven
Steeds meer initiatieven laten de zuivere hulp-logica achter zich en starten micro-ondernemingen. Men investeert in de lokale economie, een win-winsituatie voor alle partners. Wat houdt sociaal ondernemerschap in en hoe verschilt dit van de traditionele ontwikkelingssamenwerking? Wat zijn (succesvolle) voorbeelden? Hoe kan je door te ondernemen zowel financieel rendement halen als een sociale impact hebben? Hoe en waar vindt je ‘sociaal investeerders’ in je project.

 • Vorming in overleg te plannen

De GROS-thermometer

Meten is weten
We bekijken de werking en de diverse taken van je GROS of lokale adviesraad van nabij: wat loopt goed en waar wil je meer op inzetten? Hierbij nemen we de verschillende functies van de GROS (adviseren, ondersteunen, organiseren) en de interne werking onder de loep op basis van een aantal richtvragen, die we vervolgens bespreken in groepjes. Vanuit die bespreking maken we een actieplan op, met concrete afspraken en timing.

 • Begeleiding: 11.11.11
 • Voor wie: GROS-leden
 • Vorming in overleg te plannen

11. Lezingen: thema’s voor een breed publiek

Sociale bescherming

Sociale bescherming voor iedereen
In een wereld waarin de rijkdom steeds meer in handen van een kleine minderheid geconcentreerd is en sociale rechten voor grote bevolkingsgroepen nog een verre droom zijn (73% van de wereldbevolking heeft geen of te weinig sociale bescherming), moet werk gemaakt worden van herverdeling. Sociale bescherming voor iedereen is één van de belangrijkste instrumenten om tot een eerlijke verdeling van de welvaart en sociale rechtvaardigheid in de wereld te komen.

 • Spreker: Koen Detavernier, beleidsmedewerker sociale bescherming
  Presentatie: 30 tot 60 min
  Uitwisseling: 30 min

Klimaat

Desastreuze impact van steenkoolmijnen in Indonesië
Indonesië werd op korte tijd de grootste steenkoolexporteur ter wereld. In de regio Oost-Kalimantan werden de laatste tien jaar meer dan 1.000 concessies voor steenkoolmijnen toegekend. De impact op de omgeving en op het inkomen van de boeren in Oost-Kalimanten is desastreus.

 • Spreker: Kris Vanslambrouck, verantwoordelijke partnerwerking Azië, bezoekt regelmatig de regio
  Presentatie met powerpoint: 30 min
  Uitwisseling: 45 min

Klimaatverandering: het Zuiden betaalt de rekening
Klimaatverandering is nu al, bij bijna 1°C opwarming, een verwoestende realiteit voor het Zuiden. Ontwikkelingslanden, die het minst hebben bijgedragen aan het probleem, lijden onder langdurige droogte, overstromingen en andere natuurrampen. Bovendien leiden die soms tot conflicten en migratiestromen. Ook hebben arme landen amper middelen om zich aan deze veranderingen aan te passen en hebben ze een grote nood aan verdere ontwikkeling. Het Zuiden betaalt zo de rekening voor een probleem dat het niet veroorzaakt heeft. In deze sessie gaan we dieper in op klimaatrechtvaardigheid en de nood aan internationale klimaatfinanciering, maar ook op de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan.

 • Spreker: Lien Vandamme, Beleidsmedewerker klimaat
  Presentatie : 45 min
  Uitwisseling: 30 min

Het energiebeleid van de Wereldbank
De Wereldbank werpt zich op als kampioen van de klimaatverandering en komt met ronkende verklaringen over haar energiebeleid. Wij onderzochten hoe groot de fossiele verslaving van de WB is en of hun programma’s daadwerkelijk bijdragen aan het bestrijden van de wereldwijde energiearmoede. Ook gaan we na welke rol België hierin speelt en of ons land zijn verantwoordelijkheid neemt.

 • Spreker: Pol Vandevoort, Beleidsmedewerker Wereldbank
  Presentatie : 60 min
  Uitwisseling: 60 min

Natuurlijke rijkdommen

Het Yasuní-initiatief (Ecuador)
De petroleumontginning in het Amazonegebied richt een ware ecologische ravage aan. Het Yasuní-initiatief werd opgestart met de bedoeling een alternatief te bieden voor petroleumontginnning in het Yasunípark in Ecuador, maar het ondervindt grote moeilijkheden om van de grond te komen.

 • Spreker: Koen Warmenbol, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en natuurlijke rijkdommen
  Presentatie : 1u 30 min

Bodemrijkdommen, vloek of zegen?
De wereldwijde vraag naar grondstoffen is de afgelopen 30 jaar verdubbeld en blijft groeien. Na een spectaculaire prijsstijging in de tweede helft van het vorige decennium zijn de prijzen ondertussen aanzienlijk gedaald en is de zogenaamde ‘supercyclus’ alweer voorbij. Dit illustreert hoe onvoorspelbaar economische groei en fiscale inkomsten zijn voor landen die sterk afhankelijk zijn van de export van grondstoffen. Toch kan in heel wat ontwikkelingslanden de grondstoffenontginning nog steeds een veelvoud van inkomsten voor de staat genereren in vergelijking met ontwikkelingshulp. Maar leidt dit ook tot meer ontwikkeling in die landen?

 • Spreker: Koen Warmenbol, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en natuurlijke rijkdommen
  Presentatie : 60 min
  Uitwisseling: 30 min

Ontwikkeling binnen de grenzen van onze planeet
Met onze consumptie- en productiepatronen zijn we ons natuurlijke kapitaal aan het opgebruiken. De bevolking in ontwikkelingslanden draagt daar nu al de gevolgen van. Nochtans is het perfect mogelijk om iedereen op de wereld te laten genieten van een kwaliteitsvol leven binnen de grenzen van onze planeet.

 • Spreker: Koen Warmenbol, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en natuurlijke rijkdommen
  Presentatie : 45 min
  Uitwisseling: 30 min

Migratie

Migratie en ontwikkeling
We vertrekken van een bredere blik op migratie wereldwijd. We zoemen in op de oorzaken, de belangrijkste fenomenen en de problemen, maar we kijken ook naar de kansen die migratie kan bieden, zowel in de bestemmingslanden als voor de herkomstlanden. Ook gaan we dieper in op klimaatontheemding.
Noot: Over de integratieproblematiek hebben we het niet. Daarvoor zoek je best iemand uit de integratiesector. Beide insteken zijn wel perfect complementair, bv. in een panel.

 • Spreker: Flor Didden, beleidsmedewerker migratie en gender
  Presentatie: 30 min
  Uitwisseling: 45 min

Rechtvaardige fiscaliteit

Kunnen belastingen de wereld redden?
Elk jaar verliezen ontwikkelingslanden 160 miljard dollar, vooral als gevolg van belastingontwijking door bedrijven. Het aanpakken van ontwijkings- en ontduikingspraktijken wordt dus een prioriteit op de ontwikkelingsagenda.
Wat is de omvang van het probleem? Wie is verantwoordelijk? Wat kunnen we er aan doen?

 • Spreker: Jan Van de Poel, beleidsmedewerker fiscaliteit en private sector
  Presentatie: 60 min
  Uitwisseling: 30 min

De kost van ongelijkheid
Het Wereld Economisch Forum omschrijft ongelijkheid als één van de grootste bedreigingen van de wereldeconomie. Toenemende ongelijkheid werkt sociale en politieke spanningen in de hand.
Wat zijn de achterliggende oorzaken van ongelijkheid? Waarom is ongelijkheid slecht voor armoedebestrijding en ontwikkeling? En wat kunnen we eraan doen?
Met kristalheldere cijfers toont Jan Van de Poel dat ongelijkheid geen natuurwet is.

 • Spreker: Jan Van de Poel, beleidsmedewerker fiscaliteit en private sector
  Presentatie: 45 min
  Uitwisseling: 30 mi

Handel

Moeten we ons zorgen maken over TTIP?
TTIP is het handels- en investeringsakkoord dat de EU sinds 2013 onderhandelt met de VS. Deze onderhandelingen hebben nooit gezien protest uitgelokt. Waarom baart TTIP zoveel zorgen?

 • Spreker: Marc Maes, Beleidsmedewerker Handel
  Presentatie: tot 60 min
  Uitwisseling: tot 60 min

Handel en Ontwikkeling
Draagt handel bij tot ontwikkeling? Hoe zit het handelsbeleid van de EU in elkaar en welke rol speelt Vlaanderen en België daarin?

 • Spreker: Marc Maes, Beleidsmedewerker Handel
  Presentatie: tot 60 min
  Uitwisseling: tot 60 min

Centraal-Afrika

Recente ontwikkelingen in de regio Grote Meren
Burundi, Rwanda en DR Congo hebben een bloedig verleden. Ook vandaag is er een conflict in Burundi en sluimert het geweld in Oost-Congo voort. Wat staat er op het spel in Burundi? En wat met DR Congo? Rwanda wordt door velen geprezen als goede leerling en een voorbeeld voor de regio, maar is alles echt wel wat het lijkt? Pieter-Jan Hamels schetst een geschiedenis van Centraal Afrika en gaat in op actuele vraagstukken met kernwoorden mensenrechten, democratisering en ontwikkelingssamenwerking.

 • Spreker: Pieter-Jan Hamels, beleidsmedewerker Centraal-Afrika
  Presentatie: 45 minuten
  Uitwisseling: 30 minuten

Sustainable Development Goals (SDG's)

Nieuwe ontwikkelingsdoelen: een duurzame wereld tegen 2030?
Eind september 2015 engageerden wereldleiders zich tot een nieuwe duurzaamheidsagenda met 17 concrete doelstellingen (de Sustainable Development Goals of SDG’s), gaande van armoedebestrijding, onderwijs, water, gendergelijkheid tot duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede,… Het opzet is grootser dan de Millenniumdoelstellingen (MDG’s), waar de focus lag op armoedebestrijding. Met dit nieuwe kader beloven wereldleiders tegen 2030 een meer rechtvaardige, duurzamere en vreedzamere wereld. Ook België engageerde zich om deze agenda te realiseren. Wordt deze agenda de nieuwe richtingaanwijzer voor de wereld? Wat is het verschil met het voorgaande kader, de Millenniumdoelstellingen? En wat denkt 11.11.11 over het nieuwe kader?

 • Spreker: Wiske Jult, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling
  Presentatie: 30 min
  Uitwisseling: 30 min

De Zuidwerking van 11.11.11

De resultaten van de Zuidwerking van 11.11.11
Deze presentatie brengt je naar alle continenten en toont de partners waar 11.11.11 mee samenwerkt en welke resultaten ze boeken. We brengen het verhaal van verschillende activisten die hun leven in gevaar brengen om op te komen tegen onrecht.

 • Spreker: Serge Beel, diensthoofd Zuiddienst
  Presentatie: 30 min
  Uitwisseling: 45 min

Deel dit artikel