Argumenten voor lokaal mondiaal beleid in je gemeente

LMB

1 januari 2019 traden de nieuwe bestuursploegen aan. Een nieuwe legislatuur, 6 jaar lokaal beleid. En laat ons hopen dat ook lokaal mondiaal beleid hier deel van uitmaakt. België is geen eiland, maar jouw gemeente evenmin. Mondiale en duurzame beleidskeuzes, ook op lokaal niveau, zijn een hefboom naar een betere wereld. Maar waarom is lokaal mondiaal beleid nu zo belangrijk? Waarom moeten we op lokaal niveau een mondiaal beleid voeren? En waarom voeren we mondiaal beleid ook lokaal? 11.11.11 lijst een aantal argumenten op.*

1. Mis de SDG-trein niet

Duurzame ontwikkeling staat sinds een aantal jaren hoog op de politieke agenda. De Agenda 2030 speelt hierin een sleutelrol. Dit is een VN-agenda met 17 ambitieuze internationale doelstellingen die van de wereld een sociale en ecologische leefbare plaats moeten maken voor iedereen en dit tegen 2030. Deze doelstellingen, ook wel bekend als de SDG's, zijn een leidraad voor onze beleidsmakers om duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en vrede te realiseren en dit overal ter wereld. Door deze agenda sijpelt de duurzaamheids- en mondiale reflex in alle actoren van onze samenleving (onderwijs, private sector, ...) binnen.

2. Lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld

Het lokale bestuur is het bestuursniveau dat het dichts bij de burgers staat. Lokale besturen zijn daarom ideaal geplaatst om hun inwoners bewuster maken van de impact die hun doen en laten heeft op de rest van de wereld, om duurzaamheid en solidariteit te stimuleren en op een laagdrempelige manier concreet en zichtbaar te maken. Door hun voorbeeldfunctie kan een lokaal bestuur via haar eigen beleidskeuzes tonen waar prioriteiten liggen en welke alternatieven er zijn.

3. Mondiale uitdagingen zijn grenzeloos

We leven in een geglobaliseerde wereld. Deze leuze is niet enkel een populaire slagzin, maar ook de realiteit. Door de digitalisering en onze verbeterde transportsector komen onze globale uitdagingen duidelijker in beeld. Die zijn talrijk en grenzeloos. Klimaatverandering, migratie, conflicten, consumptie- en productiepatronen, ... Deze globale uitdagingen vragen actie op verschillende niveaus, zo ook het lokale. We dragen allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid om aan oplossingen te werken en kunnen onze dagelijkse beslissingen niet los zien van de gevolgen die zich ergens anders stellen.

4. Wereldburgerschap en betrokkenheid als troef

Betrokken, geïnformeerde en geëngageerde burgers zijn een geschenk voor je gemeente. Koester en ondersteun ze, zodat hun initiatieven op hun beurt mensen warm maken. Actieve vrijwilligers brengen op een laagdrempelige manier de wereld naar jouw gemeente.

5. Versterk sociale cohesie + diversiteit als troef

Lokaal mondiaal beleid is een kans voor de sociale cohesie in je gemeente. Initiatieven stimuleren betrokkenheid van inwoners en dragen bij aan een solidaire, tolerante en leefbare samenleving. Via acties en evenementen betrek je de inwoners, verruim je hun horizon en versterk je sociale cohesie binnen je gemeente. We leven in een steeds diversere samenleving. Dit biedt heel wat mogelijkheden als diversiteit als een troef ervaren wordt.

6. Internationale solidariteit: een morele plicht

Ons geluk en welvaart zijn onlosmakelijk verbonden met globale uitdagingen, problemen en wantoestanden. Elke beleidskeuze op elk niveau heeft internationale gevolgen. Zowel het beleid in het verleden als het beleid van vandaag leidde wereldwijd tot grote en zelf groeiende ongelijkheid. Een mondiale en duurzame reflex probeert die negatieve impact zo klein mogelijk te houden. Daarnaast kunnen we ons afvragen of het niet onze morele plicht is om ons in te zetten voor minder armoede, minder ongelijkheid, beter onderwijs en andere mondiale uitdagingen.

7. Kans als voortrekkersrol

Naast een voorbeeldfunctie, is lokaal mondiaal beleid een mooie kans om als lokaal bestuur een voortrekkersrol op te nemen. Campagnes als Fair Trade Gemeenten en TTIP-vrije gemeenten tonen aan dat lokale besturen het goede voorbeeld kunnen geven voor andere bestuursniveaus. Beleidskeuzes op lokaal niveau kunnen een stimulans zijn voor Vlaams, federaal en zelfs Europees beleid. Via netwerken als Eurocities kan een lokaal bestuur zelfs mee aan de onderhandelingstafel zitten met Europese beleidsmakers.

8. Transversaal werken als unieke kans

De SDG's zijn de uitgelezen kans om transversaal, over verschillende beleidsdomeinen heen, de mondiale en duurzaamheidsagenda centraal te plaatsen. Vanuit de 17 doelstellingen zijn er linken te leggen naar veel andere beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld onderwijs, natuur, milieu, transport, energie, welzijn, infrastructuur, personeelsbeleid, ... Als lokaal bestuur liggen hier ontelbare kansen om de SDG's als centrale rode draad doorheen het beleid te laten lopen. Ook voor het middenveld is het de uitgelezen kans om bruggen te slaan naar andere middenveldactoren en samenwerkingen aan te gaan.

9. Wettelijke opdracht van lokale besturen

Atikel 2 van het Decreet Lokaal Bestuur geeft lokale besturen de opdracht om "op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers".

10. Opportuniteiten van duurzaamheid en duurzame investeringen

Investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst. De beslissingen die dagelijks lokaal genomen worden vormen de gemeente waarin je kinderen of kleinkinderen zullen opgroeien. Aangezien onze planeet op zijn grenzen botst zijn we genoodzaakt om andere, duurzame beleids- en investeringskeuzes te maken die in de toekomst zowel sociale als economische voordelen opleveren.

 *Deze argumenten zijn gebaseerd op een publicatie van VVSG nationaal

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels