Waarom 11.11.11 steunen met je gemeente?

vrijwilligers Oost-Vlaanderen

Door 11.11.11 te steunen, wordt jouw gemeente ...

1. Sociaal
2. Duurzaam
3. Solidair
4. Mondiaal 

 

Staat jouw gemeente achter onze strijd tegen onrecht?

Doe dan zeker mee:

  • Steun 11.11.11 rechtstreeks met een gemeentelijke toelage
  • Steun lokale burgers, verenigingen en adviesraden actief rond ontwikkelingssamenwerking, zowel financieel als logistiek
Contacteer lokaalmondiaal@11.be of bel naar 02/536 11 60.

 

1. Sociaal

infographic gemeenten

11.11.11  vecht tegen onrecht. We doen dit niet alleen. Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en wereldwijde partners. Samen vechten we voor duurzame verandering.

Want iedereen, in Noord en Zuid, verdient dezelfde basisrechten. 

We steunen partnerorganisaties in het Zuiden die strijden voor een open, tolerante maatschappij en tegen ongelijkheid. Ook mensenrechtenverdedigers geven we een duwtje in de rug. 

Bovendien beïnvloeden we onze politici. Zowel op Vlaams, federaal, Europees als nationaal niveau. Want als zij de juiste beslissingen nemen, komen er eerlijke handelsrelaties met het Zuiden, een respectvolle omgang met vluchtelingen, een leefbaar klimaat voor iedereen, enzovoort. 

We voeren ieder jaar campagne rond 11 november. Maar ook tijdens de andere maanden van het jaar organiseren we debatten, lezingen en acties. Want hoe meer mensen samen met ons vechten voor duurzame verandering, hoe sterker we staan tegenover onze politici.

  • Door 11.11.11 te steunen, werk je mee aan minder armoede en onrecht in Noord en Zuid. Structureel en op lange termijn.

 

2. Duurzaam

infographic gemeenten

We zetten hard in op een leefbaar klimaat. Want niemand kan nog ontsnappen aan overstromingen, droogtes of bosbranden. En zij die er het minst  aan hebben bijgedragen, betalen de rekening. Daarom ijveren we voor een ambitieus en efficiënt klimaatbeleid.

Daarnaast zien we erop toe dat onze politici de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties realiseren. We willen dat zij deze doelen opnemen in alle aspecten van hun beleid. 

  • Door 11.11.11 te steunen, werk je mee aan duurzame ontwikkeling en een leefbare planeet voor iedereen

 

3.Solidair

infographic gemeenten

Een beweging als 11.11.11 staat of valt met haar vrijwilligers. Ze zijn met meer dan 20.000, verspreid over heel Vlaanderen. Ze versterken onze acties, kaarten onrecht aan, zamelen geld in tijdens de campagne en doen nog veel meer. 

Er zijn ook burgers die een eigen initiatief hebben voor het Zuiden. Zij kunnen rekenen op het advies van ons 4de Pijlersteunpunt. Honderd 4de Pijlers ontvangen bovendien een financiële toelage van 1.000 euro per jaar uit ons 11.11.11-fonds 4de Pijler.

Sommige vrijwilligers en 4de Pijlers verenigen zich in gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking. Die bieden we professionele ondersteuning.

  • Door 11.11.11 te steunen, geef je een heleboel inwoners uit je gemeente een duwtje in de rug.

 

4. Mondiaal

infographic gemeenten

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse noord-zuidorganisaties. We bundelen de krachten van een 60-tal lidorganisaties. Door samen te werken klinkt onze stem luider. Ook bij politici.

Sommige van onze lidorganisaties hebben net als wij partnerorganisaties in het Zuiden. Als koepel steunen wij hun projecten ook financieel. We verdelen jaarlijks een groot deel van onze campagneopbrengst onder een 20-tal van hen, waaronder bijvoorbeeld Broederlijk Delen, Oxfam-Wereldwinkels en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Door onze lidorganisaties te steunen, werken we mee aan alle aspecten van duurzame verandering, zoals onderwijs, efficiëntere landbouwtechnieken, eerlijk werk, enzovoort. En dat in een groot aantal landen van het Zuiden.

  • Door 11.11.11 te steunen, help je ook onze lidorganisaties en hun werking. Je doet dus veel meer voor het Zuiden dan je denkt.

Overtuigd?

Doe dan zeker mee

Meer info?

Aarzel niet om ons te contacteren:

 

 

 

VierdePijler Logo

logo SDGs

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels